Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd inviterer alle interesserede borgere og brugere af området til offentlig høring om fremtidens Sædding.

Hvad skal der ske med Sædding Centret? Hvad gør vi med den øgede trafik? Hvordan kommer fremtidens skoler til at se ud? Hvad sker der, når Esbjerg Havns nordside udvides? 

Alle disse spørgsmål, og alle jeres, vil blive debatteret

mandag den 31. marts 2014 kl. 18.00 i Sædding Centret

Den 31. marts 2014 afholdt Sædding-Fovrfeld Lokalråd en større høring i Sædding Centret. Temaet var fremtiden i Sædding, og især Sædding Centrets fremtid.

Høringen mundede ud i en underskriftsindsamling i maj måned, hvor 2.135 borgere skrev under på, at ejerne skulle se at finde en løsning for vores centrer.

Læs mere her

Sædding Fovrfeld Lokalråd har længe arbejdet på en ændring af rådets afgrænsninger.
   aush pqrnqæeughjqerverg 

FolderSædding-Fovrfeld Lokalråd har udgivet en folder, der fortæller lidt om lokalråd generelt, hvordan dette lokalråd arbejder og dets seneste arbejde.

Læs folderen her

Side 2 ud af 2

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.