Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Efter mange genvordigheder lykkedes det omsider at få indviet beachvolleybanen på Sædding Strand fredag den 18. august.

Selvom vejret ikke viste sig fra sin bedste side, blev indvielsen markeret med stil, idet de to udvalgsformænd, Jacob Lose og Anders Kronborg åbnede banen med en match, hvor de to var forstærket af kompetente spillere fra volleyballklubben.

Anders Kronborgs hold løb af med sejren, og der var en pokal til såvel Anders Kronborg som til de vindende spillere fra volleyballklubben.

Kommunalpolitikere på rundtur i kommunen standsede også ved "Mennesker ved havet", og i den forbindelse blev de informeret om planerne om "Den historiske Sti", problemerne med Fovrfeld Bæks forurening samt øvrige, relevante emner fra området.

På billedet ses lokalrådets formand, Holger Schrøder, der forklarede de fremmødte politikere om emnerne.

Lokalrådet har saxet følgende artikel fra Hjerting Posten. Tekst af Kurt Henriksen

 

Strandbold

Først var svaret klar nej, da Esbjerg Kommune og Sædding Fovrfeld Lokalråd bad om tilladelse til en beach volley bane på stranden nedenfor "De Hvide Mænd".

Kystinspektoratet afviste at give dispensation, men åbnede samtidig døren på klem, som tidligere beskrevet her i avisen. Og døren er nu smashet op på vid gab efter en fornyet dialog mellem Kystdirektoratet og lokalrådet.

"Der er hul igennem, og den nye placering er godkendt nu. Vi regner med at kunne have banen klar hen imod slutningen af juni, når de fire ugers indsigelsesfrist er ovre," siger en glad formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Holger Schrøder, som insisterer på at sende lidt roser til lokalavisen.

"Jeg er virkelig glad for, I satte os på sporet med den artikel. Det er jeres fortjeneste, vi fik dem i tale igen."

Efter en nærmere snak med Kystdirektoratet - hvor det bl.a. blev klarlagt, at kraftigt tidevand, er en af begrundelserne for, at pælene skal slås fire-frem meter ned i sande - faldt det hele på plads.

Det indebærer også en flytning af banen en anelse sydpå i retning mod det nye Esbjerg Strand-omrde.

"Stolperne skal bare flyttes et par hundrede meter, men det er ikke værd at snakke om. Og de får lov til at blive stående, så vi kun skal tage nettene ned om vinteren," fortæller Holger Schrøder.

Lokalrådet planlægger nu at invitere lokale beach volley spillere til indvielse af banen i slutningen af juni, så det nye anlæg er klar til kamp i starten af badesæsonen,

Fra Jydske-Vestkysten har lokalrådet saxet:

Sædding Strand får alligevel sin beachvolleybane
AF: DORTHE LODBERG ,
Publiceret 11. maj 2017 kl. 18:42

Om fire ugers tid skulle det gerne være muligt at smashe, serve og blokere på Sædding Strands sandede underlag.

Først var de ikke til at hukke eller stikke i, men nu har Kystdirektoratet alligevel givet efter. Tilladelsen til at etablere en bane til beachvolley på Sædding Strand er i hus.

Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i hеret over.
ANDERS KRONBORG.

På initiativ fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd ansøgte Esbjerg Kommune i november 2016 Kystdirektoratet om dispensation til at opstille et beachvolley-net på Sædding Strand foran de fire hvide mænd.
Hvad, der i første omgang virkede som en simpel sag, blev dog hurtigt kompliceret, da Kystdirektoratet tre måneder senere returnerede et rungende nej. Argumentationen lød, at et beachvolley-net ville "påvirke oplevelsen af kystlandskabet væsentligt, samt at en dispensation ville kunne få konsekvenser for den fremtidige administration af standbeskyttelseslinjen".

Himmelråbende åndssvagt og et godt eksempel på en alt for restriktiv lovgivning, lød reaktionerne fra formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd Holger Schrøder og formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg (S).
De er derfor begge godt tilfredse med, at der nu er blevet indgået et kompromis, som alle parter kan blive enige om.

Millimeterdemokrati?
For ved at flytte nettet et par hundrede meter længere ned mod havnen og dermed tættere på det område, som Esbjerg Kommune planlægger at forvandle til en ny bydel under navnet Esbjerg Strand, er sagen en anden. Det område får nemlig i fremtiden karakter af et bymiljø snarere end et kystlandskab. Derfor har Kystdirektoratet sagt god for den løsning.
- Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i håret over. Selvfølgelig skal vi have respekt for naturen, men det er et af de mest oplagte steder til den slags aktiviteter her i Esbjerg. Derfor er jeg også glad for at vi er nået i mål, siger Anders Kronborg.
Den holdning deler Holger Schrøder.
- Det er lidt utroligt, at to telefonpæle og et net skal volde os så mange kvaler, men vi er vældigt glade for, at der nu er blevet fundet en løsning til glæde og gavn for både lokalområdet og turisterne, siger lokalrådsformanden.

Det forventes, at banen vil være klar til indvielse i midten af juni.

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.