Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Lokalrådet har saxet følgende artikel fra Hjerting Posten. Tekst af Kurt Henriksen

 

Strandbold

Først var svaret klar nej, da Esbjerg Kommune og Sædding Fovrfeld Lokalråd bad om tilladelse til en beach volley bane på stranden nedenfor "De Hvide Mænd".

Kystinspektoratet afviste at give dispensation, men åbnede samtidig døren på klem, som tidligere beskrevet her i avisen. Og døren er nu smashet op på vid gab efter en fornyet dialog mellem Kystdirektoratet og lokalrådet.

"Der er hul igennem, og den nye placering er godkendt nu. Vi regner med at kunne have banen klar hen imod slutningen af juni, når de fire ugers indsigelsesfrist er ovre," siger en glad formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd, Holger Schrøder, som insisterer på at sende lidt roser til lokalavisen.

"Jeg er virkelig glad for, I satte os på sporet med den artikel. Det er jeres fortjeneste, vi fik dem i tale igen."

Efter en nærmere snak med Kystdirektoratet - hvor det bl.a. blev klarlagt, at kraftigt tidevand, er en af begrundelserne for, at pælene skal slås fire-frem meter ned i sande - faldt det hele på plads.

Det indebærer også en flytning af banen en anelse sydpå i retning mod det nye Esbjerg Strand-omrde.

"Stolperne skal bare flyttes et par hundrede meter, men det er ikke værd at snakke om. Og de får lov til at blive stående, så vi kun skal tage nettene ned om vinteren," fortæller Holger Schrøder.

Lokalrådet planlægger nu at invitere lokale beach volley spillere til indvielse af banen i slutningen af juni, så det nye anlæg er klar til kamp i starten af badesæsonen,

Fra Jydske-Vestkysten har lokalrådet saxet:

Sædding Strand får alligevel sin beachvolleybane
AF: DORTHE LODBERG ,
Publiceret 11. maj 2017 kl. 18:42

Om fire ugers tid skulle det gerne være muligt at smashe, serve og blokere på Sædding Strands sandede underlag.

Først var de ikke til at hukke eller stikke i, men nu har Kystdirektoratet alligevel givet efter. Tilladelsen til at etablere en bane til beachvolley på Sædding Strand er i hus.

Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i hеret over.
ANDERS KRONBORG.

På initiativ fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd ansøgte Esbjerg Kommune i november 2016 Kystdirektoratet om dispensation til at opstille et beachvolley-net på Sædding Strand foran de fire hvide mænd.
Hvad, der i første omgang virkede som en simpel sag, blev dog hurtigt kompliceret, da Kystdirektoratet tre måneder senere returnerede et rungende nej. Argumentationen lød, at et beachvolley-net ville "påvirke oplevelsen af kystlandskabet væsentligt, samt at en dispensation ville kunne få konsekvenser for den fremtidige administration af standbeskyttelseslinjen".

Himmelråbende åndssvagt og et godt eksempel på en alt for restriktiv lovgivning, lød reaktionerne fra formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd Holger Schrøder og formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg (S).
De er derfor begge godt tilfredse med, at der nu er blevet indgået et kompromis, som alle parter kan blive enige om.

Millimeterdemokrati?
For ved at flytte nettet et par hundrede meter længere ned mod havnen og dermed tættere på det område, som Esbjerg Kommune planlægger at forvandle til en ny bydel under navnet Esbjerg Strand, er sagen en anden. Det område får nemlig i fremtiden karakter af et bymiljø snarere end et kystlandskab. Derfor har Kystdirektoratet sagt god for den løsning.
- Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i håret over. Selvfølgelig skal vi have respekt for naturen, men det er et af de mest oplagte steder til den slags aktiviteter her i Esbjerg. Derfor er jeg også glad for at vi er nået i mål, siger Anders Kronborg.
Den holdning deler Holger Schrøder.
- Det er lidt utroligt, at to telefonpæle og et net skal volde os så mange kvaler, men vi er vældigt glade for, at der nu er blevet fundet en løsning til glæde og gavn for både lokalområdet og turisterne, siger lokalrådsformanden.

Det forventes, at banen vil være klar til indvielse i midten af juni.

Sædding Fovrfeld-lokalråd inviterer alle interesserede til borgerhøring omkring den planlagte opsætning af antennemast i Krebseparken.

torsdag den 1. september kl. 19.00 
Mødestedet, Sædding Centret 

Repræsentanter fra både Esbjerg Kommune og antenneselskabet vil være til stede og svare på alle jeres spørgsmål. 

Håber at se rigtig mange af jer, så vi alle kan blive klogere. 

14. april 2016

Lokalrådet har haft et travlt år, hvor vi har beskæftiget os med mange spændende ting.

Hundeskoven blev indviet med maner, der kom rigtig mange både tobenede og firbenede. Hundeskoven, der ligger i nærheden af campingpladsen, bliver stadig flittig brugt.

Parkeringspladsen ved hundeskoven er blevet velbelyst. Vi mangler dog at få tyndet ud i bevoksningen på kælkebakken, så hele området fremstår nydeligt og flot.

Trappen til kælkebakken, er i meget dårlig stand, så vi har arbejdet på, at få trappen til kælkebakken udskiftet. Esbjerg Kommune arbejder for tiden på aftalen om køb af en ny trappe. Esbjerg Kommune har oplyst, at aftalen er ved at være færdigforhandlet, der mangler kun aftale om rustbehandlingen af trappen. Så Kommunen går i gang med arbejdet snarest, vi forventer her i foråret. Det er dejlig for os, at Kommunen igen har imødekommet Lokalrådets henvendelse.

Lokalrådet har anbefalet Esbjerg Kommune, at der anlægges en mountainbike bane ved Kælkebakken.

Sædding Bibliotek blev reddet takket være stor opbakning fra vores lokalområde, men desværre måtte vi sige farvel til nogle afholdte medarbejdere på Sædding Bibliotek.

Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået opstillet en kikkert ved ”Mennesket ved Havet” også kaldet " De fire hvide mænd". Der er også opsat et orienteringskort med nogle kendetegn ved siden af kikkerten, så det er lettere, når man bruger kikkerten at finde ud af, hvad der kan ses i Ho Bugt. Til vor store glæde bliver kikkerten flittigt brugt.

Lokalrådet har modtaget kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune til et pilotprojekt til etablering af en Historisk sti fra Ådalens udløb til ”De fire hvide mænd” og videre til Gravlunden og Fiskernes Mindelund. Lokalrådet har derfor indgået et samarbejde med Jørgen Dickmann Rasmussen, Byhistorisk Arkiv for at finde det rigtige forløb samt en god tekst.

Lokalrådet har beskæftiget sig meget med de trafikale problemer på Tarphagevej/Parkvej, hvor der er meget tung trafik til bl.a. stor gene for adgangen til vore to skoler. Der bør gøres noget nu.

Lokalrådet har afgivet høringssvar til Spildevandsplan 2016-2021. Vi har indtil videre opnået en lille sejr, da forbedringen af Fovrfeld bæk er flyttet fra Visionsplanen til Spildevandsplanen. Jeg vil gerne pointere, at der både kan og skal der ske handling NU.

Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige, at der ingen tvivl er om, at vi vil forfølge, trafikale problemer og ikke mindst Fovrfeld bæk, indtil problemerne er løst.

En stor tak skal der være til TRÆFFPUNKT for det arbejde denne forening gør i vort område, jeg er trådt tilbage som formand for TRÆFFPUNKT, men ønsker den held og lykke i fremtiden.

Og til bibliotekets medarbejdere skal der også lyde en tak for godt samarbejde, vi er kede af, at bl.a. Poul Høst Pedersen, som vi har haft et fantastisk samarbejde med, nu ikke længere dagligt er tilknyttet Sædding Bibliotek.

Jeg vil takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forløbne år. Claus har valgt ikke og genopstille. Jeg vil sige dig tak for din store indsats for vort område.

Holger Schrøder, formand

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.