Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Fra Jydske-Vestkysten har lokalrådet saxet:

Sædding Strand får alligevel sin beachvolleybane
AF: DORTHE LODBERG ,
Publiceret 11. maj 2017 kl. 18:42

Om fire ugers tid skulle det gerne være muligt at smashe, serve og blokere på Sædding Strands sandede underlag.

Først var de ikke til at hukke eller stikke i, men nu har Kystdirektoratet alligevel givet efter. Tilladelsen til at etablere en bane til beachvolley på Sædding Strand er i hus.

Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i hеret over.
ANDERS KRONBORG.

På initiativ fra Sædding-Fovrfeld Lokalråd ansøgte Esbjerg Kommune i november 2016 Kystdirektoratet om dispensation til at opstille et beachvolley-net på Sædding Strand foran de fire hvide mænd.
Hvad, der i første omgang virkede som en simpel sag, blev dog hurtigt kompliceret, da Kystdirektoratet tre måneder senere returnerede et rungende nej. Argumentationen lød, at et beachvolley-net ville "påvirke oplevelsen af kystlandskabet væsentligt, samt at en dispensation ville kunne få konsekvenser for den fremtidige administration af standbeskyttelseslinjen".

Himmelråbende åndssvagt og et godt eksempel på en alt for restriktiv lovgivning, lød reaktionerne fra formand for Sædding-Fovrfeld Lokalråd Holger Schrøder og formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg (S).
De er derfor begge godt tilfredse med, at der nu er blevet indgået et kompromis, som alle parter kan blive enige om.

Millimeterdemokrati?
For ved at flytte nettet et par hundrede meter længere ned mod havnen og dermed tættere på det område, som Esbjerg Kommune planlægger at forvandle til en ny bydel under navnet Esbjerg Strand, er sagen en anden. Det område får nemlig i fremtiden karakter af et bymiljø snarere end et kystlandskab. Derfor har Kystdirektoratet sagt god for den løsning.
- Det er en sag, jeg har rykket mig mange gange i håret over. Selvfølgelig skal vi have respekt for naturen, men det er et af de mest oplagte steder til den slags aktiviteter her i Esbjerg. Derfor er jeg også glad for at vi er nået i mål, siger Anders Kronborg.
Den holdning deler Holger Schrøder.
- Det er lidt utroligt, at to telefonpæle og et net skal volde os så mange kvaler, men vi er vældigt glade for, at der nu er blevet fundet en løsning til glæde og gavn for både lokalområdet og turisterne, siger lokalrådsformanden.

Det forventes, at banen vil være klar til indvielse i midten af juni.

Sædding Fovrfeld-lokalråd inviterer alle interesserede til borgerhøring omkring den planlagte opsætning af antennemast i Krebseparken.

torsdag den 1. september kl. 19.00 
Mødestedet, Sædding Centret 

Repræsentanter fra både Esbjerg Kommune og antenneselskabet vil være til stede og svare på alle jeres spørgsmål. 

Håber at se rigtig mange af jer, så vi alle kan blive klogere. 

14. april 2016

Lokalrådet har haft et travlt år, hvor vi har beskæftiget os med mange spændende ting.

Hundeskoven blev indviet med maner, der kom rigtig mange både tobenede og firbenede. Hundeskoven, der ligger i nærheden af campingpladsen, bliver stadig flittig brugt.

Parkeringspladsen ved hundeskoven er blevet velbelyst. Vi mangler dog at få tyndet ud i bevoksningen på kælkebakken, så hele området fremstår nydeligt og flot.

Trappen til kælkebakken, er i meget dårlig stand, så vi har arbejdet på, at få trappen til kælkebakken udskiftet. Esbjerg Kommune arbejder for tiden på aftalen om køb af en ny trappe. Esbjerg Kommune har oplyst, at aftalen er ved at være færdigforhandlet, der mangler kun aftale om rustbehandlingen af trappen. Så Kommunen går i gang med arbejdet snarest, vi forventer her i foråret. Det er dejlig for os, at Kommunen igen har imødekommet Lokalrådets henvendelse.

Lokalrådet har anbefalet Esbjerg Kommune, at der anlægges en mountainbike bane ved Kælkebakken.

Sædding Bibliotek blev reddet takket være stor opbakning fra vores lokalområde, men desværre måtte vi sige farvel til nogle afholdte medarbejdere på Sædding Bibliotek.

Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået opstillet en kikkert ved ”Mennesket ved Havet” også kaldet " De fire hvide mænd". Der er også opsat et orienteringskort med nogle kendetegn ved siden af kikkerten, så det er lettere, når man bruger kikkerten at finde ud af, hvad der kan ses i Ho Bugt. Til vor store glæde bliver kikkerten flittigt brugt.

Lokalrådet har modtaget kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune til et pilotprojekt til etablering af en Historisk sti fra Ådalens udløb til ”De fire hvide mænd” og videre til Gravlunden og Fiskernes Mindelund. Lokalrådet har derfor indgået et samarbejde med Jørgen Dickmann Rasmussen, Byhistorisk Arkiv for at finde det rigtige forløb samt en god tekst.

Lokalrådet har beskæftiget sig meget med de trafikale problemer på Tarphagevej/Parkvej, hvor der er meget tung trafik til bl.a. stor gene for adgangen til vore to skoler. Der bør gøres noget nu.

Lokalrådet har afgivet høringssvar til Spildevandsplan 2016-2021. Vi har indtil videre opnået en lille sejr, da forbedringen af Fovrfeld bæk er flyttet fra Visionsplanen til Spildevandsplanen. Jeg vil gerne pointere, at der både kan og skal der ske handling NU.

Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige, at der ingen tvivl er om, at vi vil forfølge, trafikale problemer og ikke mindst Fovrfeld bæk, indtil problemerne er løst.

En stor tak skal der være til TRÆFFPUNKT for det arbejde denne forening gør i vort område, jeg er trådt tilbage som formand for TRÆFFPUNKT, men ønsker den held og lykke i fremtiden.

Og til bibliotekets medarbejdere skal der også lyde en tak for godt samarbejde, vi er kede af, at bl.a. Poul Høst Pedersen, som vi har haft et fantastisk samarbejde med, nu ikke længere dagligt er tilknyttet Sædding Bibliotek.

Jeg vil takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forløbne år. Claus har valgt ikke og genopstille. Jeg vil sige dig tak for din store indsats for vort område.

Holger Schrøder, formand

Indstil kandidater til Årets Ildsjæl - NU!
Esbjerg Kommune har indstiftet en Ildsjælepris for at sætte fokus på det frivillige arbejde og den store indsats, mange frivillige leverer til stor nytte og glæde for lokalsamfundene.
   Ildsjæleprisen uddeles i lige år i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, foreningerne og lokalrådene.
Prisen har til formål at støtte en frivillig, der udøver en ulønnet indsats og som i det forgangne år ydet en særlig indsats. Prisen uddeles som et legat til den frivilliges forening, og har til formål at styrke indsatsen og synligheden af det frivillige arbejde for den enkelte og samfundet.

Specielt lægges vægt på, den frivilliges indsats har medvirket til at fremme:
stort engagement i lokalsamfundet
skabt synlighed og resultater i lokalsamfundet
iværksat nye aktiviteter
fremmet samarbejdet i og på tværs af lokalsamfundets foreninger
styrket livskvaliteten.

Alle foreninger, lokalråd og enkeltpersoner kan indstille kandidater. Indstillingen skal begrundes.

www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk kan læses mere om prisen og præmisser for indstillingen, ligesom der er mulighed for at hente et Indstillingsskema. 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd opfordrer områdets foreninger, klubber og beboere til at indstille personer fra nærområdet - fristen for indstilling er 1. december 2015! 

 

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.