Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Den 31. marts 2014 afholdt Sædding-Fovrfeld Lokalråd en større høring i Sædding Centret. Temaet var fremtiden i Sædding, og især Sædding Centrets fremtid.

Høringen mundede ud i en underskriftsindsamling i maj måned, hvor 2.135 borgere skrev under på, at ejerne skulle se at finde en løsning for vores centrer.

Læs mere her

som er usikre i forhold til Digital Post.

Desværre er der mange, som endnu ikke har taget stilling til, om de er klar til at modtage Digital Post fra det offentlige, eller om de ser sig nødsaget til at ansøge om fritagelse fra Digital Post.

Begge dele kræver en aktiv indsats. Har du mulighed for at tage initiativ til at yde din støtte til dem, der har brug for det, vil det være en stor hjælp.

Bemærk venligst at du med fuldmagt kan hjælpe din ”nabo” til fortsat at få brevpost.

Du kan udskrive diverse blanketter til fritagelse og læse mere her: http://esbjergkommune.dk/borger/digital-post.aspx

Er du på e-boks skal du sikre dig, at du er tilmeldt alle offentlige myndigheder.

Du kan altid kontakte os for yderligere oplysninger 7616 1616 eller møde op i Borgerservice.

Sædding Fovrfeld Lokalråd har længe arbejdet på en ændring af rådets afgrænsninger.
   aush pqrnqæeughjqerverg 

Lørdag den 12. oktober kl. 10.30 blev den nye energisti i Sædding-Fovrfeld indviet officielt.

Energi-stien er 5,3 km lang og går via Sædding Fyr, stien ved Sædding strand, Fyrvej, ”Mennesker ved havet”, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Brillesøen og tilbage til Sædding Centret.

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.