Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Sædding Fovrfeld Lokalråd har længe arbejdet på en ændring af rådets afgrænsninger.
   aush pqrnqæeughjqerverg 

Lørdag den 12. oktober kl. 10.30 blev den nye energisti i Sædding-Fovrfeld indviet officielt.

Energi-stien er 5,3 km lang og går via Sædding Fyr, stien ved Sædding strand, Fyrvej, ”Mennesker ved havet”, Fiskeri- og Søfartsmuseet samt Brillesøen og tilbage til Sædding Centret.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Sædding Lokalråd

Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 18.30 i Sædden Kirkes mødesal.

Efter generalforsamlingen er der rundvisning i Sædden Kirke, hvor kirketjener Kurt Josefsen vil fortælle om kirken og dens historie.

Alle interesserede er velkomne.

FolderSædding-Fovrfeld Lokalråd har udgivet en folder, der fortæller lidt om lokalråd generelt, hvordan dette lokalråd arbejder og dets seneste arbejde.

Læs folderen her

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.