Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Sædding Lokalråd

Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 18.30 i Sædden Kirkes mødesal.

Efter generalforsamlingen er der rundvisning i Sædden Kirke, hvor kirketjener Kurt Josefsen vil fortælle om kirken og dens historie.

Alle interesserede er velkomne.

FolderSædding-Fovrfeld Lokalråd har udgivet en folder, der fortæller lidt om lokalråd generelt, hvordan dette lokalråd arbejder og dets seneste arbejde.

Læs folderen her

Byvandring i Sædding-FovrfeldSpændende tur i Sædding-Fovrfeld med Jørgen Dieckmann Rasmussen som guide.

Torsdag den 2. september kl. 19.00

Kunne du tænke dig at vide mere om dit lokalområde, så tag med på denne interessante vandring. Vi starter ved P-pladsen ved Fiskeri- og Søfartsmuseet kl. 19.00.

Turen er gratis!

Tag gerne venner og naboer med til en hyggelig og lærerig aften.

Vi glæder os til at se jer,
Sædding-Fovrfeld Lokalråd.

 

 

 

 

Næste møde planlagt til at finde sted torsdag den 12. januar kl. 17.00 i Sædding Centret.

 

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.