Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

14. april 2016

Lokalrådet har haft et travlt år, hvor vi har beskæftiget os med mange spændende ting.

Hundeskoven blev indviet med maner, der kom rigtig mange både tobenede og firbenede. Hundeskoven, der ligger i nærheden af campingpladsen, bliver stadig flittig brugt.

Parkeringspladsen ved hundeskoven er blevet velbelyst. Vi mangler dog at få tyndet ud i bevoksningen på kælkebakken, så hele området fremstår nydeligt og flot.

Trappen til kælkebakken, er i meget dårlig stand, så vi har arbejdet på, at få trappen til kælkebakken udskiftet. Esbjerg Kommune arbejder for tiden på aftalen om køb af en ny trappe. Esbjerg Kommune har oplyst, at aftalen er ved at være færdigforhandlet, der mangler kun aftale om rustbehandlingen af trappen. Så Kommunen går i gang med arbejdet snarest, vi forventer her i foråret. Det er dejlig for os, at Kommunen igen har imødekommet Lokalrådets henvendelse.

Lokalrådet har anbefalet Esbjerg Kommune, at der anlægges en mountainbike bane ved Kælkebakken.

Sædding Bibliotek blev reddet takket være stor opbakning fra vores lokalområde, men desværre måtte vi sige farvel til nogle afholdte medarbejdere på Sædding Bibliotek.

Lokalrådet har i samarbejde med Esbjerg Kommune fået opstillet en kikkert ved ”Mennesket ved Havet” også kaldet " De fire hvide mænd". Der er også opsat et orienteringskort med nogle kendetegn ved siden af kikkerten, så det er lettere, når man bruger kikkerten at finde ud af, hvad der kan ses i Ho Bugt. Til vor store glæde bliver kikkerten flittigt brugt.

Lokalrådet har modtaget kr. 15.000 fra Esbjerg Kommune til et pilotprojekt til etablering af en Historisk sti fra Ådalens udløb til ”De fire hvide mænd” og videre til Gravlunden og Fiskernes Mindelund. Lokalrådet har derfor indgået et samarbejde med Jørgen Dickmann Rasmussen, Byhistorisk Arkiv for at finde det rigtige forløb samt en god tekst.

Lokalrådet har beskæftiget sig meget med de trafikale problemer på Tarphagevej/Parkvej, hvor der er meget tung trafik til bl.a. stor gene for adgangen til vore to skoler. Der bør gøres noget nu.

Lokalrådet har afgivet høringssvar til Spildevandsplan 2016-2021. Vi har indtil videre opnået en lille sejr, da forbedringen af Fovrfeld bæk er flyttet fra Visionsplanen til Spildevandsplanen. Jeg vil gerne pointere, at der både kan og skal der ske handling NU.

Jeg vil gerne slutte min beretning med at sige, at der ingen tvivl er om, at vi vil forfølge, trafikale problemer og ikke mindst Fovrfeld bæk, indtil problemerne er løst.

En stor tak skal der være til TRÆFFPUNKT for det arbejde denne forening gør i vort område, jeg er trådt tilbage som formand for TRÆFFPUNKT, men ønsker den held og lykke i fremtiden.

Og til bibliotekets medarbejdere skal der også lyde en tak for godt samarbejde, vi er kede af, at bl.a. Poul Høst Pedersen, som vi har haft et fantastisk samarbejde med, nu ikke længere dagligt er tilknyttet Sædding Bibliotek.

Jeg vil takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde i det forløbne år. Claus har valgt ikke og genopstille. Jeg vil sige dig tak for din store indsats for vort område.

Holger Schrøder, formand

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.