Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

Indstil kandidater til Årets Ildsjæl - NU!
Esbjerg Kommune har indstiftet en Ildsjælepris for at sætte fokus på det frivillige arbejde og den store indsats, mange frivillige leverer til stor nytte og glæde for lokalsamfundene.
   Ildsjæleprisen uddeles i lige år i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune, foreningerne og lokalrådene.
Prisen har til formål at støtte en frivillig, der udøver en ulønnet indsats og som i det forgangne år ydet en særlig indsats. Prisen uddeles som et legat til den frivilliges forening, og har til formål at styrke indsatsen og synligheden af det frivillige arbejde for den enkelte og samfundet.

Specielt lægges vægt på, den frivilliges indsats har medvirket til at fremme:
stort engagement i lokalsamfundet
skabt synlighed og resultater i lokalsamfundet
iværksat nye aktiviteter
fremmet samarbejdet i og på tværs af lokalsamfundets foreninger
styrket livskvaliteten.

Alle foreninger, lokalråd og enkeltpersoner kan indstille kandidater. Indstillingen skal begrundes.

www.lokalsamfund.esbjergkommune.dk kan læses mere om prisen og præmisser for indstillingen, ligesom der er mulighed for at hente et Indstillingsskema. 

Sædding-Fovrfeld Lokalråd opfordrer områdets foreninger, klubber og beboere til at indstille personer fra nærområdet - fristen for indstilling er 1. december 2015! 

 

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.