Esbjerg Havn og Esbjerg Strand

Hvordan bliver planerne for Esbjerg Havns nordlige del? Bliver det en fordel for Sædding? Læs mere under "projekter".

Trafikkaos på Parkvej

Er du også berørt af trafikken på Parkvej? Lokalrådet arbejder på at forbedre forholdene for trafikanter og beboere, og hører derfor gerne fra dig.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lokalrådet ønsker at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune. Kontakt os gerne hvis du har sager vi skal tage op.

Den grønne ring

Sædding-Fovrfeld er omgivet af grønne områder. Den ca. 10 km. lange rute er fyldt med spændende naturoplevelser.

 

Siden 2015 var Holger Schrøder formand for Sædding Fovrfeld Lokalråd. Holger gik meget op i dette arbejde. Han mødte altid velforberedt til møderne. Ofte havde han lige været forbi Esbjerg Kommune for at indhente nye oplysninger.

Holger havde nogle mærkesager bl.a. bevarelsen af Sædding Bibliotek, sikring af trafikken i området og Fovrfeld Bæks forurening og oversvømmelser af kældre, men ikke mindst arbejdede han med oprettelsen af Den Historiske Sti langs Vadehavet.

I Sædding Fovrfeld Lokalråd vil Holgers store netværk, han politiske indsigt, hans viden om lokalområdet og ikke mindst hans gode humør blive savnet.

Sædding Fovrfeld Lokalråd

 

Lise Retbøll

Næstformand

Lokalråd logoLokalrådet i Sædding-Fovrfeld har til formål at være bindeled mellem borgerne i området og Esbjerg Kommune.

Rådet har til opgave at virke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold samt varetage områdets interesser i samspil med overordnede myndigheder.