Borgermøde 6. november 2018

Den 31. marts 2014 afholdt Sædding-Fovrfeld Lokalråd en større høring i Sædding Centret. Temaet var fremtiden i Sædding, og især Sædding Centrets fremtid.

Høringen mundede ud i en underskriftsindsamling i maj måned, hvor 2.135 borgere skrev under på, at ejerne skulle se at finde en løsning for vores centrer.

Læs mere her

Her kan du læse lidt om hvad lokalrådet helt aktuelt arbejder med. Kontakt os gerne hvis du har kommentarer, forslag eller idéer.

Esbjerg Havn NordPlanerne om Esbjerg Havns nordlige del er igen blevet aktuelle, omend ikke så omfattende som først antaget, da vi fik dem præsenteret for ca. 3 år siden. Alle initiativer der kunne komme vores område til gode ser ud til at være fjernet - vi holder selvfølgelig øje med sagen.

Læs mere: Esbjerg Strand / Esbjerg Havn Nord

Sædding StrandSædding-Fovrfeld er et fantastisk område! Faktisk er området omgivet af en grøn ring, som Sædding-Fovrfeld Lokalråd gerne vil gøre opmærksom på. Vi er derfor i gang med at lave turforslag, søge midler til skiltning, forskønnelse og aktiviteter og i det hele taget gøre Sædding-Fovrfeld mere attraktiv.

Læs vores turforslag og om de mange interessante seværdigheder der findes i den grønne ring rund om vores lokalområde.

Læs mere: Den grønne ring omkring Sædding-Fovrfeld

Din sundhedEsbjerg Kommune har valgt at sætte fokus på Sædding og Ådalen i deres sundhedsprojekt.

Sædding-Fovrfeld Lokalråd bakker op om projektet, og samarbejder med kommunen om konkrete initiativer i området.

Projektet er stadig i opstartsfasen, men følg med her på siden eller på Esbjerg Kommunes side om Ådalen på toppen.

Kælkebakker

Sædding-Fovrfeld Lokalråd har i øjeblikket kig på de to kælkebakker i området omkring Kongeåvænget.

Vi vil gerne være med til at udvikle området, så det kan blive brugt mere af lokalbefolkningen.

I samarbejde med Esbjerg Kommune håber vi at kunne give området et tiltrængt løft!

Underkategorier