Esbjerg Havn NordPlanerne om Esbjerg Havns nordlige del er igen blevet aktuelle, omend ikke så omfattende som først antaget, da vi fik dem præsenteret for ca. 3 år siden. Alle initiativer der kunne komme vores område til gode ser ud til at være fjernet - vi holder selvfølgelig øje med sagen.

 

Herunder er artiklen fra Jydske Vestkysten den 17. oktober 2012 gengivet: 

Esbjerg Strand løser trafikknude

TRAFIK: Med Esbjerg Strand kommer også en løsning, der vil dirigere trafikken ad én vej til havnen og en anden til midtbyen.

Af Ken Mathiesen, Tlf. 7912 4632, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

På Esbjerg Rådhus har der i årevis ligget planer om at forlænge H.E. Bluhmes Vej på havnen til krydset, hvor Hjertingvej og Tarphagevej mødes. Men planen er aldrig blevet realiseret, og imens er antallet af biler på vejene steget markant, mens bilisterne fra Sædding, Sønderris og Hjerting især om morgenen havner i en kilometerlang kø på vej til arbejde. Men planerne synes nu mere konkrete end nogensinde.

Omend udformning og vejføring er en anden. Esbjerg Strand-projektet opererer nemlig med en forlængelse af H.E. Bluhmes Vej, som derefter møder Hjertingvej i et signalreguleret T-kryds tæt på Fovrfeld Bæk. Herfra og hen til Tarphagevej vil Sædding Strandvej blive udbygget til fire spor og samtidig udvides det eksisterende kryds Hjertingvej/ Tarphagevej ved Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Møller til havnen

Tidligere målinger har vist, at cirka 40 pct. af trafikken, der kommer nordfra, går mod havnen. Havnedirektør Ole Ingrisch ser således nogle åbenlyse fordele for både havnen og byen med en ny nordlig vejføring til havnen.

– Der, hvor det bliver interessant for os, er i forhold til de større og større vindmøllekomponenter, som kommer den vej til havnen. Snart har vi en ny seks MWmølletype, som med den nye vej vil blive ledt direkte din på havnen, siger havnedirektøren. Det nye vejindføringsprojekt til havnen ventes at koste godt 30 mio. kr., og ventes finansieret af kommunen og havnen i fællesskab.

TRAFIKTAL
Ifølge en undersøgelse, som interesseorganisationen Danske Havne har fået Cowi til at lave om samfundsøkonomiske effekter ved infrastrukturelle investeringer i danske havne, kører der ca. 10.000 køretøjer i døgnet på strækning fra Hjertingvej/Tarphagevej til Grådybskrydset. Heraf skønnes 25 pct. at være lastbiler.

Esbjerg Strand 

På oversigtsbilledes ses området nord for Molevej på Esbjerg Havn med domcilbyggerier og lystbådehavn. Til højre i billedet ses, hvordan H. E. Bluhmes Vej videreføres med et T-kryds på Hjertingvej.