Referater

Referat
fra Lokalrådsmødet tirsdag d. 20. november 2018 kl. 15

Deltagere:
Lise Retbøll (LR) Jarl Thiesen (JT) Freddy Stendorf Christensen (FSC) Hans Jørn Christensen (HJC), Der var afbud fra suppleanten Ørfjell

 

1. Godkendelse af referat af Lokalrådsmødet d. 11.10.18
Referatet blev godkendt
LR ville godt fremhæve sidste sætning i referatet, at alle oplysninger(meddelelser og lign. sendes til alle medlemmer i bestyrelsen.

 

2. Beboermøde d. 6.11.18 v. Jarl Thisen ( bl.a. mail fra Peter Nygaard, indsigelse og mødets forløb)
Der var tale om et godt møde med stort fremmøde.
JT oplyste, at indsigelsen efter nogen frem og tilbageløb (Park og Vej ville ikke modtage) på rådhuset var blevet afleveret på Borgmesterkontoret.
LR Dette er nok en sag vi skal lære af, hvilket der var fuld enighed i.
Vi skal være opmærksom på, at i netop denne sag, er det Esbjerg Kommune der har fejlet ved ikke at inddrage SFL i høringsrunden på denne lokalplan, og det medførte så en meget kort beslutningsproces.
Der var enighed om, at der følges en procedure der sikrer at SFL kan give sagerne en ordentlig behandling.
Med hensyn til Mailen fra Peter Nygaard, da tager JT kontakt til ham for at følge op herpå.

 

3. Formandsmøde Esbjerg Kommune v. Jarl Thisen
JT gav en kort opfølgning på det udsendte materiale, og kunne i øvrigt oplyse, at det havde været et godt møde.
Med hensyn til ekstrabevillingen på de 250.000 kr., da var det et årligt beløb, og hvor der ikke ernogen ansøgningsfrister.
Med hensyn til Lokalrådenes forslag til nye emner til det kommende møde, skriver LR til Esbjerg Kommune, og angiver at SFL ønsker et punkt medtaget nemlig spørgsmålet om standsning af forureningen af strandområdet mv. med colibakterier

 

4. Historiske sti budget, tilskud m.v.  Freddy Stendorf Christensen
FSC havde fulgt op på ansøgningen til SE, der kunne oplyse, at vi ville få svar senest den 14. december 2018
LR oplyste at vi også kunne forvente at få svar fra Nordea medio december 2018.
HJC Hvis der mod forventning ikke opnås tilsagn fra de 2 forannævnte bidragsydere, søges der omgående om et tilskud i det nye puljebeløb (se punkt 3)

5. Fovrfeld bæk v. Jarl Thisen (se mail fra Jan Pulz)
JT kunne oplyse, at der havde været besøg fra Forsyningen, der efter en gennemgang i området, kunne oplyse at da der var tale om et fredet område, var det ikke muligt at foretage en oprensning i 2019 uden særlig tilladelse fra fredningsmyndighederne, og en sådan tilladelse vil være gældende fra september til februar.
JT vender tilbage med yderligere info, når der sker mere i denne sag.

 

6. Invitation til informations og dialogmøde med Vej & Park Esbjerg 15.1.19
LR oplyste, at det i indbydelsen var ønsket at Lokalrådene fremsendte emner der ønskedes behandlet.
SFL ønsker følgende punkter medtaget på mødet
a.         Spørgsmålet om den manglende rensning af kloakvandet for
         Colibakterier.
b.         Dronegennemgang af Fovrfeld bæk og Møllebækken, for at lokalisere de
         ulovlige/forurenende til ledninger (drone i samarbejde med varme
         Forsyningen når de alligevel søger efter lækager i området)
c.         Fovrfeld bæk, begrænsning af oversvømmelserne og hvornår afhjælpes
         de.
d.         Trafikale problemer i Sædding
e.         Historiske sti
LR indsender vore forslag inden den 3. december 2018 som er deadline.

7. Tryghed og sikkerhed seminar 23.1.19
LR deltager, men skulle LR blive forhindret, findes der en suppleant.

 

8. Økonomi mail fra Freddy 26.10.18
Økonomisk oversigt (Kontoudtog) pr 21/11-2018 blev udleveret, og gav ikke anledning til bemærkninger.
Det blev besluttet, at bestyrelsens medlemmer fremover skulle modtage 300,00 kr. i årligt tilskud til kontorhold.

9. Hjemmesiden fungerer den, hvem tømmer postkassen v. Hans Jørn Christensen
HJC Hjemmesiden er nede, og der kunne være tale om manglende betaling, hvilket dog ikke er tilfældet jf. den økonomiske oversigt.
JT tager kontakt til Lars, idet han havde hørt at nedbruddet skyldtes, at serveren ikke var blevet opdateret.
HJC tømmer postkassen!!!
(HJC er pr. 22/11-2018 indsat til at modtage henvendelserne til SFL via hjemmesiden)
(Hjemmesiden kører igen den 21/11/2018)

 

 1. Evt. bl.a. møde i Danske Bank om Byliv i Esbjerg, afskedsreception for Jesper H. Larsen.
  JT oplyste, at borgmesteren havde talt om Esbjerg Kommunes visioner til fremtiden, hvilket var den største del af ”bylivet”
  Med hensyn til SFL’s repræsentanter som Velkomstambassadør, da mente LR, at der skulle findes en erstatning for HS.
  Det blev besluttet at LR skulle fortsætte som den eneste repræsentant for SFL.
  HJC påpegede at det med den nye personregisterlov ville være næsten umuligt at få oplyst, hvor mange tilflyttere der var kommet i vores område, og så indbyde dem til et oplysende møde, så det måtte være op til Esbjerg Kommune at finde ud af hvorledes en sådan indbydelse så skulle formuleres, idet det måtte være en indkaldelse gældende for hele kommunen, med deltagelse fra Lokalrådene.LR tager kontakt til Esbjerg Kommune.
  Afskedsreception for JHL, her deltager der ikke nogen repræsentant fra SFL.
  FSC arrangerer bestyrelsens julefrokost, onsdag den 12. december kl. 19.00.
Bestyrelsesmøde den 27 agust 2018
Referaat af bestyrelsesmøde 6. august 2018
Bestyrelsesmøde 8 juni 2018
Referat af lokalrådsmødet tirsdag d.8.maj 2018
Generalforsamlingsreferat 17/4 2018
Bestyrelsesmøde den 13. marts 2018
Bestyrelsesmøde 20/2. 2018
Betyrelsesmøde 12/12 2017
Bestyrelsesmøde den 15. november 2017
Indvielse af borde/bænke v. kælkebakken
Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2017
Bestyrelsesmøde 7/9 2017
Referat fra generalforsamling den 25. april 2017
Bestyrelsesmøde 14/6 2017
Bestyrelsesmøde 4. maj 2017
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 13. oktober 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 14. september 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 16. august 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 8. juni 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 3. maj 2016
Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 14. april 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. marts 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. februar 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 13. januar 2016
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. december 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 18. november 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 13. oktober 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. september 2015
Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 24. marts 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 20. august 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 4. marts 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 20. juni 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 6. maj 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 9. februar 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 8. april 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 14. januar 2015
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 2. december 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 3. november 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 4. september 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 19. juni 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 21. maj 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 23. april 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 18. marts 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 20. februar 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 9. januar 2014
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. december 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 24. oktober 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 5. september 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 25. juni 2013
Referat fra møde mellem Sædding-Fovrfeld Lokalråd og Økonomiudvalget, 29. april 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 29. april 2013
Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 26. marts 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 7. marts 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 12. februar 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 17. januar 2013
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 10. december 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 15. november 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 18. oktober 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 19. september 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 22. august 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 14. maj 2012
Referat af dialogmøde mellem Lokalrådene i Esbjerg og Vej & Park torsdag 8. marts 2012.
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 12. april 2012
Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 29. marts 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 9. februar 2012
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 8. december 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 7. november 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 20. oktober 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 9. august 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 9. juni 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 10. maj 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 14. april 2011
Referat af generalforsamling i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 31. marts 2011
Referat af Informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Esbjerg og Vej & Park torsdag 10. marts 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 24. februar 2011
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 27. januar 2011
Referat af lokalrådsmøde den 6. december 2010
Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, 30. september 2010
Referat af lokalrådsmøde den 27. maj 2010
Referat af lokalrådsmøde den 29. april 2010
Referat af informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Esbjerg og Vej & Park, 18. marts 2010
Referat af lokalrådsmøde den 16. marts 2010
Referat af lokalrådsmøde den 2. december 2009
Referat af lokalrådsmøde den 17. maj 2009
Referat fra mødet med Økonomiudvalget den 14. april 2009
Referat af informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Esbjerg og Vej & Park tirsdag d. 19. marts 2009
Referat af lokalrådsmøde den 19. februar 2009
Referat af lokalrådsmøde den 15. januar 2009
Referat af lokalrådsmøde den 4. december 2008
Referat af stiftende generalforsamling, 27. november 2008

Underkategorier