Mandag d. 27. august 2018 kl. 15 på Centerkontoret med følgende
Dagsorden:
 
1. Godkendelse af referat af mødet 6.8.18
    Godkendt
 
2. "Den Historiske Sti", Esbjerg Kommune, tilskud, ansøgninger v. Freddy Sterndorf
   Projektet kan først sættes i gang når de 25.000,- kr. er fundet (Kommunen er løbet
   fra en aftale i et af udvalgende.)
   Der undersøges hvilket udvalg det er kommet fra og at de skal bevillige de sidste
   25.000,00 kr som lovet fra Borgmesteren Jesper Frost Rasmussen.
 
3. Fourfeld bæk, colibakterier, indsigelse m.v. v. Jarl Thisen
   Afventer indkaldelse fra Kommunen:
 
   Kommunen vil ikke afholde offentlig høring, derfor vil de rode bod på det ved at
   afholde møde med lokalrådene for området.

   Møde med Jørgen Dichman, Mette Esbjerg, Christina Føns og Lokalrådet vedr. "Den Historiske Sti".
   Henvisning med app. til den historiske sti.

4. Beach Volleybanen, bænke m.v. v. Jarl Thisen
    "Bænk" som er forsvundet på strandbredden kontakter Jarl om en ny fra Kommunen  og plassering     på skråningen ved vollybanen.

5. Evt.