Deltagere: Freddy Stendorf Christensen, Hans Jørn Christensen, Holger Schrøder, Poul Erik Mølgaard. Lise Rettbøl fraværende p.g.a. ferie.

Dagsorden:

  • Referat fra seneste bestyrelsesmøde
  • Referat fra generalforsamlingen
  • Referat fra møde med økonomiudvalget den 9. maj
  • Status vedr. "Den historiske sti".
  • Brev vedr. hundeskov og mountainbikebane
  • Andet
  • Fastlæggelse af næste lmøde

Referat fra seneste bestyrelsesmøde:

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Referat fra genralforsamlingen:

Vi har endnu ikke modtaget referatet. Holger tager kontakt til Lars Mogensen i denne anledning.

Referat fra møde med økonomiudvalget den 9. maj:

Såvel det referat, som kommunen har udsendt som det referat Poul Erik har udarbejdet blev drøftet. Vi skal fortsat følge op på problemet med forurening af stranden, bl.a. på grund af overløb fra rensningsanlægget, mangl. rensning for colibakterier mv.

Det kan evt. på et tidspunkt indhentes kommentarer fra embedslægen i denne anledning.

Vedr. biblioteket vil det være udmærket med et besøg på Tjæreborg bibliotek, som foreslået, selvom dette næppe kan sammenlignes direkte med Sædding bibliotek, kan evt arrangeres i efteråret.

Status vedr, "Den historiske Sti".:

Holger har kontakt med J. Dickman, således at vi kan aflevere det materiale, som kommunen efterspørger. Holger følger op på processen.

Kommunens pr-afdeling vil være behjælpelig i forb. med indvielse mv

Brev vedr. hundeskov og mountainbikebane:


Vi har modtaget brev ang. den mountainbikebane, der er under etablering ved hundeskoven. Brevskriver var utilfreds med flere ting i denne forbindelse, men da vi hverken har politimyndighed eller anden myndighed besvarer Holger henvendelsen med forslg om, at man kontakter personerne bag projektet. Henvisning til disse fremgår af info-tavler i området.

Andet:

Freddy har to skilte til bænke ved den nye mountainbikebane. Efter at have rykket kommunen for opsætning af lovede borde/bænke er det nu lovet at opsætning sker snarest. Freddy beder om dato, således at der kan arrangeres indvielse af de nye bænke.

Freddy er i gang med at få adgangen til lokalrådets bankkonto på plads, idet lokalrådet fremover tegnes af Holger og Freddy.

Holger har talt med Mette Esbjerg ang, borde/bænke, grill m.v. vedl "Mennesker ved havet". Holger rykker for en dato.

Lise havde fremsendt forslag om, at der arrangeres et tværpolitisk vælgermøde på centertorvet op til kommunalvalget. lokalrådet var overvejende positiv, og vi bør evt. invitere Gjesing lokalråd til at medvirke.

Vedr. beach-volley banen har vi fået en henvendelse fra Sædding/Guldager volley, der gerne vil medvirke ved indvielsen. Vi bør ligeledes invitere økonomiudvalget. Holger spørger efter etableringstidspunktet samtidig med de andre forespørgsler.

Teknisk udvalg vi gerne besøge os ang "Den historiske sti", trafikforhold m.v. Vi vil forsøge at arrangere et besøg i starten af august.

Der var modtaget forespørgsel om navn til ny vej ved Esbjerg Brygge. Egentlig burde dlen hedde Sædding Strand, men af hensyn til udenbys forespørgsler bør navnet nok være Esbjerg Strand som foreslået.

Næste møde:

Næste møde afholdes den 16. august 2017