Referat af bestyrelsesmøde i Sædding-Fovrfeld lokalråd, 4. maj 2017.


Deltagere:


Freddy Stendorf Christensen, Lise Retbøll, Hans Jørn Christensen og Poul Erik Mølgaard. Holger Schrøder var fraværende, da hans hustru havde haft et grimt uheld.

Hans Jørn Christensen blev budt velkommen som nyt medlem, hvorefter deltagerne gik over til dagordenen:

  • Referat fra seneste bestyrelsesmøde
  • Referat fra generalforsamlingen
  • Konstituering
  • Møde med økonomiudvalget den 9. maj
  • Andet
  • Fastsættelse af næste møde

Referat fra senste bestyrelsesmøde:

Referatet var tidl. udsendt, og blev godkendt.

Referat fra generalforsamlingen:

Referatet var endnu ikke modtaget. Poul Erik Mølgaard tager kontakt til Lars om dette, og i samme forbindelse aftales overdragelse af adgang til hjemmesiden m.v. samt overdragelse af lokalrådets konto til ny kasserer.

Konstituering:

Lokalrådet konstituerede sig således:

Formand: Holger Schrøder

Nætformand: Lise Retbøll

Kasserer: Freddy Stendorf Christensen

Sekretær: Poul Erik Mølgaard

Bestyrelsesmedlem: Hans Jørn Christensen

Møde med økonomiudvalget den 9. maj:

Freddy og Holger deltager i mødet. Der er udsendt dagsorden til mødet, hvor vi bl.a. stiller spørgsmål vedr. problematikken vedr. Fovrfeld Bæk, rensning af spildevandet incl. colibakterier, problemet vedr. Sædding bibiliotek m.v.

Andet:

Der var en kort drøftelse omkrin projektet om "Den historiske sti", hvor vi nui har fået afslag fra SE vedr. tilskud. Der søges igen i næste pulje. Jørgen Dickman har udarbejdet beskrivelse til de enkelte steder, hvor der skal opsættes skilte.

Kort omtale af mastesagen, hvor lokalrådet foranledigede et informationsmøde.

Freddy oplyste, at beboerne på Kongeåvænget havde været inviteret til fremvisnin af denb nye mountainbikebane. Et godt initiativ, hvor man serverede øl/vand til de fremmødte.

Freddy har nu modtaget de skilte, der skal påskrues bænkene i området, når disse modtages. Det er planen at invitere repræsentanter fra SE i denne anledning.

Fastsættelse af næste møde:

Næste møde afholdes den 14. juni kl. 15.oo hos Lise  i centerkontoret.

f. referatet:

Poul Erik Mølgaard