Deltagere: Freddy Stendorf Christensen, Hans Jørn Christensen, Holger Schrøder, Lise Rettbøl og Poul Erik Mølgaard

Dagsorden:


  • Referat fra seneste bestyrelsesmøde
  • Økonomi/budget
  • Evaluering på indvielse af beachvolleybanen
  • Dato for indvielse af borde/bænke ved mountainbikebanen
  • Den historiske sti
  • Eventuelt


Referat fra seneste bestyrelsesmøde:


Holger har nu fået en aftale med TVSyd. Aftalen forventes afholdt i oktober før kommunalvalget.

Referatet blev godkendt.

Økonomi/budget:

Der er p.t. en bankbeholdning på kr. 24.760,- Der er afholdt udgifter på ca. kr. 10.500 vedr "Den historiske sti", således at ca. kr. 4.500 af beholdningen er øremærket hertil, da der er indgået kr. 15.000 til formålet.

Evaluering på indvielse af beachvolleybanen.

Et godt arrangement, trods det dårlige vejr. Den lokale volleyklub tager nu ejerskab på banen. 

God avisomtale af indvielsen.

Freddy pointerede, at loalrådet dermed er ude af beachvolleybanen.

Indvielse af borde/bænke ved mountainbikebanen:

Indvielsen sker den 12/10 kl. 15.15, idet både Anders Kronborg og Jacob Lose har givet tilsagn om at deltage.

Sponsor, SE deltager naturligvis også.

Vi skal bidrage med "En enkelt" ved arrangementet. 

Der skal udsendes pressemeddelelse om arrangementet primo oktober.

Den historiske sti:

Der er modtaget skrivelse om, at projektet kan løbe op i ca. kr. 140.000 til skilte tekst og opsætning.

Vi mangler oplysninger om kommunens andel.

Projektet var tidl. projekteret til kr. 50.000.

Vi kan evt. søge Friluftsrådet samt fonde. Ansøgning til Friluftsrådet skal ske inden 1/10, og det er svært at søge fonde, idet kommunen ikke tillader markering af sponsorstøtte.

Der er foreslået nogle mødedatoer fra J. Dickmanns side.

Møde med J. Dickmann og Mette Esbjerg forventes afholdt den 18/9 kl. 14.

Eventuelt:

Ved næste møde demonstreres hvorledes hjemmesiden fungerer.

Holger deltager i et møde på kommunekontoret for lokalrådsformænd.

Der afholdes en lokalrådskonference i Bramming den 23/9 vedr. landområder, hvorfor vi ikke mener, at konferencen er relevant for lokalrådet.

Der planlægges et vælgermøde i Sædding Centret, hvor hovedemnet vil være forurening af Fovrfeld bæk m.v.

Der bliver behov for en ekstern ordstyrer, som ved seneste arrangement, og der var forslag om en person fra TVSyd eller fra Jydske Vestkysten.

Mødet forventes afholdt i uge 40, enten den 4. eller 5. oktober.

Lokalrådet fra Gjesing skal inviteres.

Holger tager kongakt til politikere ang. deltagelse i mødet.

Følgegruppemødet vedr. Fovrfeld Bæk er udsat til den 14/11 kl. 1230


Næste møde afholdes den 11/10 kl. 15