Referat af bestyrelsesmøde i Sædding-Fovrfeldt lokalråd den 11. oktober 2017


Deltagere:  Holger Schrøder, Freddy Stendorf Christensen og Lise Retbøll.

Fraværende: Poiul Erik Mølgaard og Hans Jørn  Christensen

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7.9.17:


Holger Schrøder oplyste, at TV Syd  er interesseret i at lave et indslag om forureningen af Ho Bugt, når der er væsentligt nyt i sagen.

Holger Schrøder oplyste, at lokalrådets hjemmeside vil blive demonstreret på næste lokalrådsmøde.

Holger er tilmeldt som formand for lokalrådet til mødet på Esbjerg Kommune

Vælgermødet den 4.10.17, herunder Fovrfeldt Bæk og mødet med Keld og Jarl fra Buntmagertoften.


Holger oplyste, at det havde været et godt vælgermøde, hvor der bl.a. havde været deltagelse af vælgere fra Mandø. Fovrfeldt bæk blev diskuteret. Flere deltagere udtrykte stærk utilfredshed med forureningen af både Fovrfeldt bæk og Ho Bugt. Jesper Frost, Venstre, lovede at der fra 2019 ikke mere vil være rødt flag ved "Mennesker ved Havet". John Snedker, Socialdemokratiet, var enig med Jesper Frost, men påpegede, at det vil medføre en forhøjelse af vandafledningsafgiften. Keld Graven og Jarl Thiesen, der deltog i mødet, var utilfredse med forureningen af Fovrfeldt bæk. Holger anbefalede på mødet, at der blev nedsat en følgegruppe, der skulle arbejde med forureningen. Det blev vedtaget, at gruppen skal bestå af Keld Graven, Jarl Thiesen, Lise Retbøll og Holger Schrøder, idet sidstnævnte tager initiativ til at indkalde til det første møde, der skal afholdes inden 15.11.17, hvor næste bestyrelsesmøde afholdes.

Pp vælgermødet, der havde reopræsentanter ra alle de politiske partier, blev bl.a. også bevarelsen af Sædding Bibliotek, betaling for benyttelse af Mødestedet, manglende tilskud til frivillige foreninger, sportsforeninger m.v. diskuteret.

Christian Friis Hansen fra Jydske Vestkysten var ordstyrer, et hverv han klarede flot.

Økonomi:

Freddy udleverede en oversigt over diverse posteringer i regnskabet. Lokalrådets likvider udgør kr. 24.760,38.

Freddy oplyste, at CVR-nummeret nu er registreret.

Freddy følger op på skat.

Den historiske sti:

Holger olyste, at der er indsendt en ansøgning til Friluftsrådet. Ansøgningsfrist 1.11.17

Der skal ansøes om ytderligere kr. 100.000 ved lokale fonde.

Indvielse af bord og bænke ved Freddy Stendorf Christensen

Freddy oplyste, at indvielsen finder sted den 15.10.17 ved kælkebakken. Jakob Lose og Anders Kronborg indvier bænkene.

Freddy havde håbet, at de køer, der græsser op til området ville være der den 15.10.17.

Desværre har ejerne af køerne ikke muylighed for at lade disse græsse tæt på det sted, hvor bord/bænkesættene opsættes. Rasmus Sømod fra SE, der er sponsor for bord/bænkesættene deltager også.

Eventuelt

Næste møder:

15/11 17

13/12 17

B