Afbud fra Hans Jørn Christensen

Dagsorden:

 • Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2
 • Diverse orienteringer og opfølgninger
 • Økonomi
 • Eventuelt
 • Dato for kommende møder (generalforsamling den 17/4)
 
Referat fra bestyrelsesmødet den 20/2:
Ingen rettelser til referatet. Kommentarer under næste punkt.
 
Diverse orienteringer og opfølgninger:
Der er ikke kommet ilsagn om flere midler til "Den historiske Sti". Holger Schrøder tager igen kontakt til Mette Esbjerg og Jørgen Dickmann for at få uddybet økonomien.
Lise Rettbøl checker op på om der er en anden pulje hos Friluftsrådet, der kan søges til formålet.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltager i møde hos Esbjerg Kommune den 19/3.
Vedr. Fovrfeld bæk har Jarl Thiesen fået optaget et læsebrev i Ugeavisen. Han har iøvrigt givet tilsagn om at stille op som kandidat til bestyrelsen.
Der har været en artikel i Andelsbolignyt, som sætter focus på problematikken omkring Fovrfeld Bæk. En udmærket artikel, som Jarn Thiesen står bag.
 
Vedr. mødet med økonomiudvalget:
 • Problematikken om Fovrfeld bæk
 • Problematikken om Guldager Møllebæk
 • Den historiske Sti
Vedr. mødet med Teknisk udvalg:
 • Mangl. oprensning af bække
 • P-forhold ved "Mennesker ved Havet"
 • Tappe til beachvolley
 • Skolevejen til Fovrfeld skole
 • Trafik og parkering pp Tarphagevej
 • Helhedsplanen for Fovrfeld Bæk
Der har været afhodt møde med Vej og Park samt lokalråd.
Holger Schrøder og Freddy Stendorf deltog.
Der var en del frafald blandt kommunens repræsentanter.
 
Der har vret afholdt lokalrådskonference.
Her fik Skads/Andrup ildsjæleprisen.
Der var en del indslag på konferencen, og nogle af disse var meget interessante, bl.a.. det indlæg, Claus Danielsen fra Træfpunkt Sædding holdt.
 
Økonomi:
Der var ingen nye poster at kommentere
 
Eventuelt:
Hans Jørn Christensen vil komme med et oplæg vedr. den bom, der er opsat ved Susåpvej. Iflg Freddy Stendorf er der opsat tilsvarende bom ved kælkebakken.
 
Kommende møder:
Næste møde er generalforsamlingen de, 17. april. Bestyrelsen mødes en time før mødet, nemlig kl. 18
Der indrykkes annonce i Hjerting Posten vedr. generalforsamlingen.