Dagsorden:


Referat fra bestyrelsesmødet den 15/11

Diverse orientering og opfølgninger

Økonomi

Eventuelt

Næste møde

Deltagere: Holger Schrøder, Lise Retbøll, Freddy Stendorf Christensen, Hans Jørn Christensen, Poul Erik Mølgaard

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 15/11:

Referatet blev godkendt, dog med den rettelse, at de borde/bænke, der var forsvundet, ikke er forsvundet fra kælkebakken med fra pladsen ved beachvolleybanen

Diverse orientering og opfølgninger

Der er nu valgt ny borgmester og nye udvalgsformænd. Vi får sikkert mest at gøre med Lambertsen og Sandrini samt selvfølgelig borgmesteren.

Fovrfeld Bæk projektet følges, og der bør holdes møde med ny direktør for forsyningen. Forslag om at der søges etableret et møde i januar. Efter dette møde evt. et borgermøde.

Vedr. "Den historiske sti" behandles en ansøgning om støtte i februar. Holger Schrøder holder med med Refslund om projektet. Det kan undre, at der ikke kan findes midler i kommunens budget til projektet. Beløbet er meget lille, set i forhold til, hvad der f.eks. bruges på en cykelsti, og projektet retter sig i høj grad mod turister i området.

Der er indstillet til "Ildsjæleprisen", idet vi finder, at Claus Danielsen om nogen fortjener prisen.

Freddy S. Christensen og Holger Schrøder deltager i et møde med "Vej og Park" den 31/1.

Holger Schrøder følger op på henvendelse om skolevej. Vi har aldrig fået en tilbagemelding fra skolerne om problemet, som var oppe at vende for godt et år siden, og hvor vi dengang rettede henvendelse til skolerne for at afdække, om vi kunne medvirke positivt.

Claus Danielsens forslag om at opsætte gasbrændere på bakker i Esbjerg for at markere 150 år jubilæet for havnen er en virkelig god ide, som vi gerne vil støtte op om.

Økonomi:

Freddy S. Christensen orienterede om økonomien. Der var kun mindre ændringer i forhold til det foregående møde.

Eventuelt:

På grund af den tilstundende jul var der tale om et kort møde, hvorfor der på mødet blev serveret idt julegodt.

Næste møde:

16. januar 2018 kl. 15