Referat af lokalrådsmødet tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 15:00.

      Fraværende: Hans Jørn Christensen.

Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde.
 
       Ingen kommentar til tidligere referat.

2.    Generalforsamlingen d. 17. 4. 2018.

       Det gik godt.
       Lise Retbøll næstformand sørgede for formandens beretning blev aflagt, da Holger Schrøder var sygemeldt.
       ordstyrer Preben Retbøll styrede generalforsamlingen i ro og fordragelighed.

3.    Konstituering.

       Holger Schrøder på valg som formand. Genvalgt.
       Poul Erik Mølgaard blev erstattet med Jarl Thiesen, som overtager sekretær jobbet. 
 
4.    Fourfeldt Bæk og Strand.

      Holger Schrøder og Freddy Sterndorf Christensen skal til møde med økonomiudvalget vedr. proces med  Heheds-
      planen for Sædding – Fourfeldt lokalråd.
      Lokalrådet vil  have fokus på problemerne med forurening af Fourfeldt Bæk, og udledning af forurenet vand tæt på
      badegæsterne på Sædding Strand.
      Der er problemer med vandstanden i Fourfeldt Bæk, på strækningen fra Parkvej til Sluse- portene og ud i Dybet.
      Lokalrådet vil have en opfLlgning på, hvad der er sket, og hvornår man forventer en bedring, og en løsning på
      problemerne.
 
5. Parkering, salgsboder m.v. ved Mennesket ved Havet.

      Det er bemærket, at i højsæsonen er der trængsel og svært at få en parkeringsplads ved ” Mennesket ved Havet ”.
      Der parkerer mobile isbiler, som optager en del plads. Kan de ikke erstattes af et stationær ishus, som ikke optager så
      meget plads.
 
 
6. ”Historisk Sti”  Der ansøger vi byrådet om penge.

      Lokalrådet er i gang med tilbudene på bedre skiltning af den ”Historiske sti ” på Sædding Strand. Man er ved at prøve
      på at skaffe pengende til projektet. 
      Holger Schrøder tager det med til økonomiudvalgs møde.

7. Regnskab v. Freddy Sterndorf Christensen.

      Afleverede regnskab til godkendelse.
 
8. Næste bestyrelses møde:

      Torsdag den 7.6.2018 klokken 15:00, hos Lise Sædding Centret.

9. Evt.

A.    Biblioteket i Sædding Centret har vi et godt samarbejde med, og som løser mange opgaver i vores lokalområde. Men
      servicen og aktiviteterne er væsentligt forringet, efter de store  nedskæringerne for et år siden.
      Lokalrådet er bekymret over den udvikling, og vil høre, hvad der kan gøres sammen med  Esbjerg Kommune, for at
      sikre aktiviteter og ordentlig biblioteksservice.

B.    Mountenbike bane indvies den 09. 06. 2018.

      Adressen er Fyrparken 1H, 6710 Esbjerg V.
 
C.    Holger Schrøder og Lise Retbøll er ambassadører for nye tilflyttere til byen.

D.    Invitation til dialogmøde med entreprenør og lokalrådene afholdes på Vadehavscentret, Okholmvej 5, V. Vedsted
       6760 Ribe.

E.    Når det regner, kan vandet ikke løbe væk fra tunnelen ved Norddalsvej / Fourfeldtstien.

       Freddy Sterndorf Christensen tager kontakt til Kommunen.
 
F.    Ældre ”løber” fra Plejehjemmende (tages op på næste bestyrelses møde ).