Indvielse af borde/bænke ved Kælkebakken den 12/10 2017


I det danske sommervejr med blæst, rusk og regn, trodsede Lokalrådets bestyrelse det hurtigt omskiftelige vejr, for nu skulle de af SE sponserede borde/bænke endelig indvies.

Udover bestyelsen deltog der repræsentanter for byrådet i form af Jakob Lose og Anders Kronborg samt en repræsentant fra sponsoren SE, nemlig Rasmus Sømod. Desuden den ansvarlige tømrer for området og en del andre interesserede.

Formanden for lokalrådet, Holger Schrøder bød velkommen, og gav derefter ordet til Rasmus Sømod fra SE, der holdt en kort ta.e om hele forløbet hos SE, og hvad de iøvrigt sponserer, og derefter holdt Jakob Lose og Anders Kronborg en tale i duet, i en ganske fornøjelig stil.

Herefter gik vore politikere og SE repræsentanten i gang med at få skruet plaketterne fast på de midlertidige træplader på de enkelte borde.

(Plaketterne bliver efterfølgende skruet op på de fælles tavler, der bliver opsat ved indgangen til området).

Efter plaketternes fastgørelse og en uddeling af "en enkelt", udbragte formanden, Holger Schrøder, en skål, og ønskede området tillykke med de nye borde/bænkesæt, og Freddy Stendorf Christensen holdt som primus motor i projektet, en kort tale om hele tilblivelsen af ideen og sponsoratet fra SE.