Bestyrelsesmøde den 6. august 2018 kl.: 15:00
 
 Fraværende: Holger Schrøder
 
1.      Godkendelse af referat af mødet d. 8. juni 2018
 
                             Godkendt.
2.      Diverse møder v. Holger Schrøder
 
        Ingen svar fra udvalgsmøderne om de spørgsmål vi har stillet omkring Fourfeldt Bæk med coli og rensning af bækken,
        udløbet ved Hjertingvejen, hvor vandet ikke kan passerer stranden, det sander til.
 
3.      Sædding Fourfeldt Bæk bl.a. udledning af colibakterier, vandstanden i Fourfeldt Bæk og kontakten til Hjerting-
        Borgerforening.
  
        Jarl Thiesen og Holger Schrøder.
 
        Personen ved Hjerting Borgerforening kunne ikke komme med, hvor meget Coli bakterier der udledes i Bækken.
 
        Der bliver lavet en Indsigelse (Helhedsplan for Fourfeldt Ådal) til Vej og Park inden den 22 august, samt der bliver
        spurgt om dato for afholdelse af Borgemøde.
 
         Lise har et forslag til ordstyrer (Kristian Friis  J.V.)
                            
4.      Den Historiske Sti.
        Tilskud til den Historiske Sti.
                            
        Borgmesteren har på Ø.K. udvalgsmøde fortalt at kommunen ville dække halvdelen af udgiften, hvis Lokalrådet
        kunne skaffe resten.
 
        Det kan undre at Holger Schrøder at Politikerene han har haft møde, som vil bevillige 80,000,- kr. til den Historiske sti.
        (istedet for 105.000,- kr.)
      
        Konklusion.
 
        Der mangler således 25.000,- kr. i den samlede finansiering.

5.      Sædding Bibliotek v. Holger Schrøder
 
         Parkeres indtil der kommer nyt fra Esbjerg Kommune
 
6.      Evt.
 
         Beachvolleybanen ved "De Fire Mænd" mangler at blive vedligeholdt af Esbjerg Kommune, samt bænken som er fjernet af                  ubudne personer.

         Jarl tager kontakt til Vej & Park.
                            
                            
           Næste bestyrelsesmøde mandag den 27 august 2018 klokken 15:00 i Sædding Center (Lise)
                            
                             REF. JT