Udvalgte klip fra det officielle referat.


Mødedeltagere:

Peter Raben Nebeling

Vej & Park

Mette Esbjerg Jørgensen

Vej & Park

Søren Schrøder

Vej & Park

Leif Dahl Pedersen

Vej & Park (referent)

Finn Sejer Stennevad-Nielsen

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Sarah Nørris Christensen

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Lise Retbøl

Sædding-Fovrfeld Lokalråd

 

1.

Velkomst

 

Peter Nebeling bød velkommen til mødet.

I 2012 afholder Vej & Park møder med                 

 • Lokalrådene i Esbjergområdet den 8. marts 2012
 • Lokalrådene i Brammingområdet den 15. marts 2012
 • Lokalrådene i Ribeområdet den 29. marts 2012
 • I april – maj måned afholder økonomiudvalget møde med lokalrådene

Drøftelse af politiske problemstillinger

Ønsker fra lokalrådene, der kræver finansiering

 

Statistik over sidste årsmøder med lokalrådene.

Der var 141 bemærkninger/forespørgsler på sidste års møde fordelt over lokalrådene i Ribe, Bramming og Esbjerg

Heraf udgjorde sikkerhedsfremmende foranstaltninger: 28

Grønne områder: 25

Trafik: 74

Øvrige områder: 14

 

I nedenstående er lokalrådets bemærkninger indføjet. Bemærkning er samlet under hvert lokalråd. I højre kolonne har Vej & Park indføjet opfølgningen på de enkelte spørgsmål/ønsker fra lokalrådene.

 

2.

Opfølgning på sidste års møde

 

Lokalråd

Lokalrådenes bemærkninger

Vej & Parks svar til lokalrådene

Sædding-Fourfeld Lokalråd.

At referatet sidste år var så mangelfuldt og tog så lang tid at færdiggøre er under al kritik! I første udgave var Sædding-Fovrfelds sager slet ikke behandlet, og vi måtte vente over et halvt år på et brugbart referat. Hvordan skal vi kunne forsvare det overfor vores bagland? Tager Esbjerg Kommune overhoved disse møder alvorligt?

 

Der var tale om en ”svipser” som er beklaget overfor lokalrådet.

 

Trafiksituationen omkring den nye Rema1000 på Parkvej er ikke uforandret, som lovet på mødet sidste år. Ganske som vi forudsagde, er den daglige afvikling af trafikken fuldstændig kaotisk.

 

Trafiksituationen er blevet bedre efter at Vej & Park har rettet henvendelse til forretningen.

 

Der er etableret sikkerhedsfremmende foranstaltninger /bump og fodgængerovergang).

 

Man må leve med at der er trafik til og fra forretningen.

 

 

Brostensstykket på cykelstien ud for Rema1000 på Parkvej er stadig ikke udbedret. Det er blevet lovet på de seneste to dialogmøder.

 

Der er givet tilladelse til udvidelse af overkørslen.

 

Når overkørslen ombygges skal den anlægges som en miljørampe, dvs. med chaussesten og asfalt.

 

Hvert år ændres et antal af chausséstensoverkørslerne i Kommunen. Når vi går i gang med arbejdet til foråret, vil vi sørge for, at overkørslen på Parkvej bliver lavet, hvis REMA1000 ikke har etableret den inden.

 

 

Kommende aktiviteter

Peter Nebeling orienterede kommende aktiviteter i Vej & Park.

Planlægningsopgaver m.v.

 • Trafik & Mobilitetsplan for Esbjerg By (2012)
 • Ny jernbaneforbindelse til Esbjerg Havn
 • Transportkorridor til Esbjerg Nye Østhavn
 • Grøn sektorplan (2010-2012)
 • Landsbyplaner, 7 pr. år i 2010-2012
 • Plan for kollektiv trafik (2011-2012)
 • Mulighed for nærbane, Ribe-Bramming-Esbjerg-Varde
 • Forprojekt for Banegårdsområdet i Esbjerg
 • Bedre sammenhæng i den kollektive trafik
 • Fastlæggelse af servicemål

Større udviklende opgaver

 • Møder med lokalrådene
 • Udvikling af infrastrukturen i Sydvestjylland, statsveje og jernbane
 • Vand- og naturplaner (2012)
 • Medfører efterfølgende revision af vandløbsregulativer
 • Plejeplaner for naturområder, blandt andet på Fanø
 • Hjemmeside (søg info her)
 • Allersidste del af harmonisering af serviceområdet, afsluttes i 2012

Anlægsopgaver/projekter, Veje, Stier og Trafik

 • Cykelstier (Tømmerby i Bramming til Tjæreborg, Kongeåvej i Gredstedbro) (2010-2012)
 • Åbning 2. juni 2012 (mere herom senere)
 • Cykelsti (Bryndumvej mellem Vester Nebel og Bryndum) (2011-2012)
 • Tangevej, Ribe
 • Omfattende kloakering ved Esbjerg Forsyning
 • Hvad gør vi med vejnettet fremadrettet?
 • Sikkerhedsfremmende foranstaltninger (2011-2012)
 • Remisepark
 • Ny vejforbindelse fra motorvejen til Esbjerg Havn (2010-12)
 • Renovering af gadebelysning til LED-belysning
 • Strandpromenaden (2010-11) vejdelen (2011-12)
 • Domkirkepladsen i Ribe (2011-12)
 • Brorenoveringer, bro over Kongeåen i Gredstedbro
 • Øvrig byggemodning (lille aktivitet flere steder)
 • Parkering ved Sydvestjysk Sygehug

Anlægsopaver / projekter, Park, Natur & Vandløb

 • Snæbelprojekter (2010-12):
 • Sneum Å, Endrup og Hjortkær (Endrup påklaget til Naturklagenævnet)
 • Holsted Å, Bramming fiskeri og Gørding Mølle
 • Ribe Å, Gelsbro og Stampemølleåen (Stampemølleåen påklaget til Naturklagenævnet)
 • Oprensning af sø i Vognsbølparken og Spangsbjerg Møllesø (2011-2012)
 • Renovering af Vognsbølparken (2011-2012)
 • Fredning af Hovedengen i Ribe
 •  

Fælles

 • Bymidteprojekter: Strygejernet i Bramming, Kongensgade i Esbjerg
 • Landgangen

 

Øvrige, særlige indsatser

 • Asfalt og fortovsrenovering efter historisk hårde vintre
 • Ekstra 2 * 10 mio. kr. til vejreparationer (2012-2013)
 • Herudover løbende driftsopgaver, broer, veje, grønne områder mv.
 • De økonomiske rammer er stærkt begrænsede som følge af bl.a. stram statslig styring
 • Affaldskampagne

Peter Nebeling orienterede endvidere om

Flextur
Cykelstiindvielse
Cykelbus
Se bilag til referatet.

 

3.

Tilbagemeldinger fra lokalrådene samt konkrete problemstillinger

Sædding-Fourfeld Lokalråd.

Trafiksituationen i krydsene Norddalsvej/Sædding Ringvej og Nordre Fovrfeldsvej/Sædding Ringvej. Vi ønsker sikre forhold for alle trafikanter. Biler og busser holder i kø, og det er yderst farligt for fodgængere og cyklister at passere.

 

Der i spidstimerne kødannelse især ved Norddalsvej og en signalregulering af dette kryds medtages i prioriteringen af trafiksikkerhedsforanstaltnigner. Krydsningen for cyklister og fodgængere anbefales at ske via tunnelen. Ndr. Forfeldvej prioriteres efter Norddalsvej.Det bemærkes at hastigheden er nedsat til 60 km/t på Sædding Ringvej.

 

 

Generel bekymring over tilstanden af områdets cykelstier og fortove. Der er store huller og meget høje kanter rigtig mange steder i området.

 

Lokalrådet opfordres til at melde konkrete steder ind til Vej & park, så ser vi på det.

 

De grønne områder ønsker vi bliver opprioriteret, især nu hvor kommunens eget sundhedsprojekt ”Ådalen på toppen” anbefaler det.

 

Det forventes at stierne i noget af området renoveres i år.

 

Parkering i de små gader giver til tider problemer, da det er svært at komme igennem for f.eks. udrykningskøretøjer. Hvad kan man gøre?

Parkering sker i henhold til færdselsloven.

 

Dårlige fortove.

Fortovet på sydsiden af Ege Allé. Især på hjørnet ved Birke Allé og Ege Allé.

 

Fortovet på nordsiden af Granly Allé fra Birke allé til Tjørne allé.

 

Stien mellem Elme allé og Ege allé

 

Stykket på Søndre Fourfeldtvej til Parkvej forbi Fourfeldtskolens SFO, langs østsiden af vejen.

Vi besigtiger.

 

Lokalrådene opfordres til at melde ind til Vej & Park så snart man ser der er problemer, så får vi taget hånd om det.

 

Lokalrådene og borgerne må meget gerne løbende melde ind til Vej & Park hvis der konstateres problemer eller andre observationer så som huller i vejen, ødelagte skilte, gadelys mv.

I bedes anvende mailadressen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så skal vi nok tage os af det.

Defekte gadelys/lamper kan meldes direkte ind til Elcon på http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx