Til stede: Ole Jacobsen, Lise Retbøll, Sarah Nørris, Finn Stendevad og Freddy Christensen.
 

1. Velkomst
Ole Jacobsen bød velkommen.

2. Valg af ordstyrer og referent
Freddy Christensen blev valgt til ordstyrer og Finn Stendevad til referent, begge enstemmigt.

3. Formandens beretning
Ole Jacobsen fremlagde en skriftlig beretning plus Lars’ dagsordensforslag til mødet med økonomiudvalget den 29. april. Begge vedtoges enstemmigtmen gav anledning til dioskussion om lokalrådets manglende power.

4. Kassererens beretning
Ole Jacobsen forelagde, da Lars Mogensen var fraværende, regnskabet, som p.t. balancerer med overskud.

5. Indkomne forslag
Freddy Christensen havde prøvet at ringe til kommunen flere gange og havde indtalt tlf besked, men aldrig hørt fradem. Da vi skal til møde med dem 2. april om disse ting, foreslog vi, at Freddy Christensen kom med til mødet. Ole Jacobsen fortalt om Århus, hvor man tager anderledes alvorligt på lokalrådene, som dem, der kender lokalområderne.

6. Valg til bestyrelsen
Alle genvalgt.

7. Valg af suppleanter
Ørfjell, urmageren i centret blev første suppleant, mens Freddy Christensen blev 2. suppleant.

8. Eventuel
Intet.

Generalforsamlingen afvikledes i ro og god orden.