Torsdag den 31. marts 2011 kl. 18.30 i Sædding Centret.
7 deltagere + oplægsholder.

1.    Velkomst

2.    Valg af ordstyrer og referent

Dirigent: Ole Jacobsen
Referent: Lars Mogensen

3.    Formandens beretning
Lokalrådet er blot to år, og har lige lært at gå. Lokalsamfundet skal vide at vi ekstisterer.
Vi har i årets løb arbejdet med bl.a. Dyrehaven, den nye Rema1000, trafik, Sædding Strand, kunst, Sædding Centret, biblioteket, erhvervsområdet og sundhedsprojektet i samarbejde med kommunen.
Lokalrådet bør kigge på den nordlige del af området i grænsefladen til Guldager.

4.    Kassererens beretning
Regnskab for 2010 gennemgået og godkendt.

5.    Indkomne forslag
Freddy Christensen foreslog at der blev arbejdet med de grønne området omkring Ådalen i grænsefladen til Guldager. Nye anlæg, lys, stier, søer og vedligehold var emner der blev talt om. Den kommende bestyrelse arbejder videre med det.

6.    Valg til bestyrelsen
Skriftlig afstemning da der var seks kandidater til fem pladser.
Den nye bestyrelse består af: Ole Jacobsen, Lise Retbøll, Finn Stendevad-Nielsen, Lars Mogensen og Sarah Nørris Christensen. Konstituering sker på førstkommende møde.

7.    Valg af suppleanter
Sonja Grønbjerg blev valgt som suppleant.

8.    Eventuelt

Næste møde i lokalrådet er den 14. april 2011 kl. 17.00 i Sædding Centret.
Mødet blev sluttet af med rundvisning i Sædden Kirke.