Uddrag af referat af Informations- og dialogmøde mellem Lokalrådene i Esbjerg og Vej & Park torsdag 10. marts 2011.

Kun sager fra Sædding-Fovrfeld er medtaget!

Mødedeltagere:
Peter Raben Nebeling    Vej & Park
Mette Esbjerg Jørgensen    Vej & Park
Søren Schrøder    Vej & Park
Leif Dahl Pedersen    Vej & Park
Kristine Ahlers    Bryndum Lokalråd
Kjeld Enghave    Esbjerg Øst Lokalråd
Poul Boserup Olsen    Esbjerg Øst Lokalråd
Ivan Lønne    Gjesing Lokalråd
Mogens Pedersen    Gjesing Lokalråd
Kurt Nybo Jensen    Skads Andrup Lokalråd
Per Christensen    Skads Andrup Lokalråd
Flemming Storgaard    Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Hans Godske    Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Tommy Noer    Sønderris Lokalråd
Søren Langelund    Sønderris Lokalråd
Finn Nielsen    Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Lars Mogensen    Sædding-Fovrfeld Lokalråd
Niels Lykke Pedersen    Vester Nebel Sogns Lokalråd
Erik Schmidt    Vester Nebel Sogns Lokalråd
Jørgen Tang    Hostrup Sogns Lokalråd1.    Velkomst
    
Peter Nebeling bød velkommen til mødet og startede kort med at gennemgå dagsordenspunkterne.

I nedenstående er lokalrådets bemærkninger indføjet. Bemærkning er samlet under hvert lokalråd. I højre kolonne har Vej & Park indføjet opfølgningen på de enkelte spørgsmål/ønsker fra lokalrådene.


2.    Opfølgning på sidste års møde


Sædding-Fourfeld Lokalråd.    

Gennemkørsel på Gravlunden er stadig problematisk. Mange bilister overholder ikke forbuddet, og det giver farlige situationer og ulykker. Har vej & Park haft en dialog med politiet.    Politiet er orienteret.

Brosten på cykelstien på Parkvej er ikke asfalteret som lovet. Det drejer sig om et kort stykke ud for OK-tanken (den kommende Rema1000)    Vej & Park har 30. maj givet tilladelse til en udvidelse af den eksisterende overkørsel.

I forbindelse med at overkørslen udvides vil den blive omlagt til en miljøoverkørsel. Dvs. at der maks må være en rampe på 1 m chaussessten og resten asfalteres.

 Vi mangler stadig en fodgængerovergang ved Sædding Strandvej/Fyrvej, selvom det blev afvist sidste år.    Der etableres ikke fodgængerovergange på strækningen. Der er ikke tilstrækkelig krydsende trafik på stedet.
Der er etableret helleanlæg langs Hjertingvej.

 Rundkørsler på Tarphagevej/Gudenåvej. Forskønnelse samt bløde rabatter. Der er ikke sket noget.    Planlægningsarbejdet for ombygning/forskønnelse af rundkørslerne er i gang.

3. Nye sager

Sædding-Fourfeld Lokalråd.  

 Den Nye Rema 1000 på Parkvej.

Hvilke initiativer tages der i forhold til den øgede ind- og udkørsel samt øgede trafikbelastning? hvad med sikkerheden for gående/cyklende skoleelever? Skal der lysreguleringer og flere fartbump til? hvad med busserne? Lokalrådet finder planerne om en Rema1000 meget problematisk for trafiksituationen som i forvejen er utålelig
    
Der var tidligere en tankstation på stedet med stor trafik. Der er 2 indkørsler til området og der har ikke tidligere været problemer.
Vi ser på det fremadrettet.

Asfalteret cykelsti langs dyrehaven

Ønske om en asfalteret sti fra Parkvej til den asfalterede skolevej langs med Dyrehaven (Vest for indhegningen), således at man kan cykle fra Parkvej til Sædding Ringvej
    
Området er meget vådt og det er ikke realistisk med en asfalteret sti.

Fortov ved busholdepladser i erhvervsområde.

I enighed med Sædding Erhvervsråd ønsker vi fortov mellem busholdepladserne i erhvervsområdet omkring stenhuggervej, smedevej og håndværkervej. Som det er i dag er der blot en blød rabat som fodgængerne må tage til takke med. Desuden er der ingen cykelsti. De børn der ankommer til Markusskolen med bus er ikke særlig godt stillet i forhold til trafiksikkerhed. Og for dem der cykler til skoler er det endnu værre. Området er godt betjent med bybusser – Linje 6 & 14 kører gennem området og flere andre stopper udenfor – så er det ærgeligt at man kun kan stå tørskoet lige ved stoppestedet. Alternativt skal man gå på vejen hvor der er meget og tung trafik.    

Der etableres normalt ikke fortov i industriområder.

Hvis der er økonomi til det vil vi se på muligheden for at etablere et fortov fra nærmeste busstoppested til Skolen.

De grønne områder: Affald samt bænke

De grønne områder er ofte beskidte og fyldt med affald. Samtidig er der meget få affaldsspande f. eks ved busstoppesteder o. lign. Brillesøerne mangler både bord/bænke og affaldsspande. Ved Fourfeldtsøen/Sildesøen mangler bord/bænke.    

Der er i forbindelse med seneste budget blevet udmeldt servicereduktioner inden for Vej & Parkområdet.

Dette betyder bl.a. at antallet af affaldsspande reduceres men, at der hvor det er muligt, vil der blive opsat større spande.

Sædding Strand

Hvad er seneste nyt om planerne med en vej i forlængelse af Tarphagevej? Desuden ønskes øget fokus samt et generelt løft og forskønnelse af strandområdet i Sædding. Området bliver nu klemt mellem det nye, flotte Hjerting, og de store planer i Nordhavnen.
    
Der er p.t. ikke afsat midler til en forlængelse af H. E. Bluhmesvej i budgettet.

Renovering af ”Kælkebakken”

Lyngen er ved at forsvinde i græs, buske og træer. Der er forslag fra borger om et trådhegn omkring bakken samt får til afgræsning, så området kommer tilbage til sin oprindelige skønhed.

Området forventes at overgå fra Skovafdelingen til Parkafdelingen i år. Park vil vurdere om vedligeholdelsesniveauet skal opgraderes.

Vi ser på om en eventuel afgræsning af området er muligt.

 


Som aftalt på mødet må lokalrådene eller borgerne meget gerne løbende melde ind til Vej & Park hvis der konstateres problemer eller andre observationer så som huller i vejen, ødelagte skilte mv.

I bedes anvende mailadressen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. så skal vi nok tage os af det.