Referat af møde I Sædding-Fovrfeld Lokalråd tirsdag den 16. marts 2010 kl. 17.00

Deltagere: Ole Jacobsen, Lise Retbøll, Sonja Grønbjerg, Sarah Nørris Christensen og Lars Mogensen.

1. Siden sidst
Lise har været i kontakt med kulturministeriet ang. deres projekt om ”kunsten ud til folket”, kunst i indkøbscentrene m.m. Der er intet nyt i projektet, og intet for os at gøre. Lise henvender sig sig til Esbjerg Kunstmuseum. Sædding Centret afholder kunstmesse i centret i maj måned.
Guldager Lokalråd: Har haft et møde, men ellers intet nyt.

2. Konstituering

Rådet konstituerede sig på følgende måde:
Formand: Ole Jacobsen.
Næstformand: Sarah Nørris Christensen.
Sekretær og kasserer: Lars Mogensen.

3. Kommende møder med Esbjerg Kommune

Med Vej & Park den 18. marts: Ole & Lars deltager fra Sædding-Fovrfeld.
Emner der tages op:
Sædding Centret/forskønnelsen af indfaldsvejene. Intet er sket.
Parkvej: Farligt at cykle, fortorvene, overgang ved plejehjemmet, udgang ved krydset. Gravlunden: Gennemkørsel forbudt ikke overholdt.
Snerydning: Cykelstier.
Rundkørsel: Vindmøller kører kanter ned. Ser ikke pænt ud. Hvad sker der?
Vandspejl. Opgravning af grøfter.
Hvordan forholder Vej&park sig til at vi søger om tilskud til forskønnelse/kunst i lokalområdets områder.
Med økonomiudvalget den 6. april : Fælles for andre lokalråd. Økonomiudvalget vil ikke ud til alle de møder, og de vil derfor have en ny struktur eller nye mødeformer. Ole sender mail ud med informationer
Med sundhedsafdelingen den 20. april:
Informationer uddelt på mødet. Lokale tiltag for sundhed.
Hele lokalrådet kan deltage og sender selv tilmelding til kommunen. Husk en kopi til Ole, så han ved hvem der kommer.

4. Økonomien
Lars uddelte regnskab for 2009. Økonomien har det godt. Kassereren har fået tilladelse til at oprette en netbankkonto, da den lokale bank er forsvundet.

5. Kunst i området og lokalplaner
Kunst m.m. nede ved stranden. Kommunen har store planer med kunstmuseum og andre nye tiltag

6. Andre emner
Intet nyt.

7. Eventuelt
Ny boghandel i centret.
Byvandringsplanerne må ikke glemmes. Lise arbejder videre med det.