Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, tirsdag den 17. maj 2009. Kl. 17.00 – 17.45 på Centerkontoret, Sædding Centret.

Deltagere: Ole Jacobsen, Sonja Grønbjerg, Lise Retbøll, Lars Mogensen.

1.    Referatet fra sidste møde

Lars har sendt rettelser til referatet fra økonomiudvalgsmødet til kommunen. Referat fra sidste lokalrådsmøde godkendt.

2.    Regnskab

8.022,75 kr. på kontoen. Sydbank lukker, så vi er nødsaget til at finde en ny, lokal bank. Eneste mulighed er nok Danske Bank, men vi venter til 2010, når Sydbank lukker.

3.    Siden sidst

Ole går videre med fællesmøde for lokalrådene til møde senere samme dag. Der skal spares 17 mio. kr. på busserne i Esbjerg, og rådet skal i den forbindelse være aktive omkring bevarelse af busruterne til området.

Cykelstien på Parkvej er asfalteret, græsset ved indfaldsveje er blevet slået. Positivt, Ole skriver et indlæg om det som borgerjournalist.

God aktivitet i centret. Forslag om Slesvig-Holsten-udstilling i centret sammen med regionen?
Lise har planer om planter og lyssætninger ved Sædding Centret. Aktiviteter i kirken?
Arrangementer og udstillinger af skolerne i Sædding Centret, f.eks. om klimaprojekter – Ole skaber kontakterne.
Forslag om sports/badmintonkampe i centret.

4.    Kommende aktiviteter

Dyrehaven og busserne kommer på dagsordenen helt af sig selv i den kommende tid.

Næste møde den 16. juni kl. 17.00 i Sædding Centret.

5.    Andet emne?

Ikke behandlet.

6.    Eventuelt

Ikke behandlet.