Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 27. maj 2010 i Sædding Centret

1. Siden sidst
•    REMA1000-plan på Parkvej. Beboerne er utilfredse med planerne. Lokalrådet mener ikke at planerne er i orden, og vi støtter beboerne.
•    Sundhedssamtaler på Sædding Skole. Sundhedsbutik i Sædding Centret, hvor frivillige organisationer og kommunen var der og samarbejdede med andre. Lokalrådet som ordstyrer til stormøde med alle interessenter. Sarah som sundhedsansvarlig i lokalrådet.

2. Kommende møde med Økonomiudvalget
Onsdag den 16. juni på Rådhuset kl. 16.00 – 17-30. Vi mødes i forhallen, og vi skal holde os til de tre aftalte punkter. Evt. lidt om sundhedsbutikken i forbindelse med bibliotekerne.

3. Opfølgning på projektidéer
Byvandring forhandles stadig, og vi afventer svar. Jørgen Dickman vil gerne i slutningen af august eller i september.

4. Økonomi
Ingen bevægelser, men vi har stadig ikke fået adgang til vores konto i Sydbank.

5. Andre emner

Sonja har nogle idéer til nogle rekreative områder. Hun sender noget konkret senere.
Lars efterlyste på et tidspunkt nogle visioner for lokalrådet, hvordan vi vælges osv.

6. Eventuelt
Kunstudstilling i Sædding Centret i dag. Fotoudstilling samme sted.