Referat af lokalrådsmøde den 29. April kl. 15.00 – 15.50 på Lises kontor, Sædding Centret.

Deltagere: Sarah, Lars, Ole, Sonja og Lise.

1.  Siden sidst
Kunstmessen i Sædding Centret bliver en succes, og Ole åbner messen som formand for lokalrådet. Atriumgården bliver renoveret.
Der er kommet blomster ved Sædding Centret – godt.
Der arbejdes videre med byvandringen.
Vi har fået henvendelse fra kommunen omkring udformning af legeplads i Sønderris.
Overfladevand i Vognsbølsparken – jf. læserbreve?
Der er lappet huller på vejen, men der ligger masser af sten og affald fra arbejdet.

2. Møderne med Esbjerg Kommune
1. Mødet med Vej & Park: Opmærksomhed på Enggårdsvej, blomsterne ved Centret og mange andre ting blev afklaret.
2. Fyraftensmøde om lokalrådene: Strukturen omkring økonomiudvalgsmøderne bliver ændret og tilskud bliver forhøjet. Se det tidligere udsendte.
3. Sundhedsmøde: Kommunen havde intet konkret, men ville have lokalrådene til at tage en masse initiativer. Lokalrådene var generelt skeptiske.

3.  Kommende møde med økonomiudvalget
Den 16. Juni på Rådhuset. Lars forbereder dagsordenen, som sendes ud til rådet til godkendelse, og indeholder følgende punkter:
Sædding Strand – hvad er planen?
Trafikplanen – følerne for området og dets beboere? Busforbindelser?
Biblioteket – hvordan er udbygningsplanerne og fremtiden?

4. Opfølgning vedr. projektidéer

Se punkt 1

5. Økonomi
Vi skulle have fået tilskud. Lars får snart afgang til kontoen igen.

6. Andre emner

Sædding Strand er vigtig.

7. Evt.
Intet