Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, mandag den 6. december kl. 17.15 - 18.00 i Sædding Centret.

Deltagere: Lise, Sonja, Sarah, Finn, Ole og Lars.

1. Siden sidst
Lokalrådene er meget aktive i medierne.
Der har været en evaluering af lokalrådene fra kommunens side.

2. Meddelelser
Rema 1000-planerne på Parkvej er stadig under behandling, men vedtages sandsynligvis.

3. Økonomi
Byvandringen kom samlet set til at koste 6.000 kr. Der er ca. 7.500 kr. på kontoen til aktiviteter.

4. Sundhedsprojektet
Ole deltog i sundhedskonferencen arrangeret af Esbjerg Kommune, og som bar præg af at de ikke havde prøvet noget sådant før. Dog en givende og flot dag.
Der er i øjeblikket høring omkring sundhedspolitikken med frist 31. december. Lokalrådet kommer ikke med et fælles høringssvar, men medlemmer kan frit give deres mening til kende.

5. Øvrige projekter
Sædding Strand: Lise og Lars skal blive enige om et svar til kommunen.
Henvendelse fra borgere omkring hundeskov/skraldespande (tages med til mødet med Vej&Park), cykelsti langs dyrehaven (tages med til mødet med Vej&Park) samt en ulykke med rullestol på hullet sti.

6. Initiativer og møder i 2011
Kirkearrangement: Lise arbejder videre med et foredrag om kirkens historie.
Fortov i erhvervsområde, især ved skolen og busser: Tages med til mødet med Vej&Park.
Byvandring: Succesen forsøges gentaget i august/september. Finn er ansvarlig. Enighed om at der skal planlægges en byvanding en gang årligt.

7. Mødekalender 2011
Næste møde bliver torsdag den 27. januar kl. 17.00.
Lars og Ole sender forslag til mødekalender samt generalforsamling ud inden næste møde.

8. Eventuelt
Lokalrådet afholdt en lille, uhøjtidelig, hyggelig og billig julefrokost.