Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, mandag den 10. december 2012 kl. 17.00 i Sædding Centret.

Detagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars

 

1. Meddelelser

Referatet fra sidste møde: Godkendt. Ros til de hurtige referater og den nye hjemmeside.

 

2. Siden sidst

Inspektøren på Fovrfeldskolen er trådt tilbage. Han var ellers en dynamisk person med masser af initiativ.

Lidt debat om bl.a. Tjæreborg lokalråd.

 

3. Økonomi

Intet nyt.

 

4. Projekter og prokeltopfølgning

Vej og Park: Sarah har skrevet et udkast til brev, men synes ikke selv det er godt nok.

Demokratiets udvikling og lokalrådene: Lars har skrevet en del og arbejder videre med en skrivelse.

Sædding Strand og Esbjerg Havn: Ole har talt med borgmesteren om projektet.

Bibliotekshøring den 28. november: Enighed om at det var en tam og uforberedt høring, men det er åbenbart sådan det foregår i Esbjerg Kommune. Der kom kun 7 deltagere til Sædding-mødet, men det var trods alt over gennemsnittet. Når man som kommune inviterer til en høring, så bør kommunen selv komme med et udspil om hvordan politikerne ser fremtiden. Ellers giver det ingen mening at lave en høring. Borgerne kommer ikke for "bare" at høre sig selv. Det virker absurd. Bedre held næste gang.

 

5. Mobilantennesagen

Anonyme breve med tvivlsomt indhold og en underskriftindsamling er kommet til siden sidst. Lokalrådet forholder sig afventende.

 

6. Vækstfondansøgning

Finn har fået en del afslag fra forskellige fonde. Vi har kontakt til en projektkonsulent. Finn arbejder videre med ansøgningerne.

 

7. Eventuelt

Næste møde afholdes 17. januar.

Mødet blev afsluttet med julefrokost - tak til Lise for alt det praktiske.