Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 12. april 2012

Deltagere: Ole, Sarah, Finn og Lars.

1. Konstituering og meddelelser
Ingen ændringer i konstitueringen. Ole Jacobsen formand og Sarah Nørris næstformand.
Vi har fået en borgerhenvendelse om trafikken på Sædding Strandvej. Der er voldsom trafik, og hastighedsbegrænsningen bliver sjældent overholdt.
Forslag om mere informationsmateriale ved de fire hvide mænd: Informationsfoldere samt et stort kort der viser hvad man ser ud over havet. Desuden mangler der stadig bænke og skraldespande.
Området omkring Brillesøerne virker øde og forladt.

2. Siden sidst
Vi skal stadig være opmærksomme på trafiksituationen omkring Rema1000 på Parkvej, da der stadig er store problemer.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Projekter og projektopfølgning
Intet nyt.

5. Møde med økonomiudvalget
Foregår på Rådhuset den 14. maj. Hvert oplæg må højst tage fem minutter. Emner blev fordelt således:
1. Sædding; byforum eller landsby? Ole
2. Trafikoverblik: Sarah
3. ”Den grønne ring”: Finn
4. Sædding strand: Lars
5. Forslag til forbedringer af dialogmødet med Vej & Park: Lise/Sarah
6. Kælkebakkerne ved Gudenåvej: Ole

6. Næste møde
Vi mødes igen umiddelbart efter mødet med økonomiudvalget, hvor vi følger op på det med det samme.