Lokalrådsmøde den 12. februar 2013 kl. 17.00 i Sædding Centret.
Deltagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

1. Meddelelser
Referat af sidste møde godkendt.

2. Siden sidst
Super Brugsen har tomme hylder, så lukningen er nok definitiv. Ellers er der lidt positiv udvikling omkring centret.

3. Økonomi
Lokalrådet har endnu ikke modtaget tilskud for 2013. Ellers ingen ændringer.

4. Mødet med Vej&Park
Lars tilmelder Lise, Finn og Lars.
Punkterne til mødet blev gennemgået, og følgende konkretiseringer blev foreslået:
- Forslag om terrasser og grillringe på Sædding Strand
- Informationsstandere omkring den grønne ring og på standen
Lars indarbejder forslagene og sender punkterne til Vej&Park

5. Mødet med Økonomiudvalget
Afholdes den 29. april, og punkter til mødet skal indsendes senest 21. marts.
Forskellige temaer blev drøftet, bl.a.
• Sædding Strand: Terrasser og andre aktiviteter
• Sædding Midtpunkt
• Opfølgning på trafiktælling og luftforureningsmåling
Alle opfordres til at indsende punkter til Lars

6. Andre projekter
Den grønne ring: Vi blev svigtet af Vej&Park, der ”glemte” vores møde. Der er aftalt et nyt den 15. marts.
Ekskursion til Odense: Vi vil se på forstadspuljen i Odense samt en konkret forstad, f.eks. Dalum. Forslag til dato: onsdag den 3. april. Ole arrangerer.

7. Mobilantenner
Kommunens mange fejl er dokumenteret, men intet er sket. De folkevalgte aner åbenbart ikke hvad de vedtager – det hele ligger hos embedsmænd.

8. Fondsansøgninger
Intet nyt

9. Eventuelt
Generalforsamling den 26. marts kl. 19. Lokalrådet mødet kl. 18.30
Næste møde afholdes umiddelbart efter mødet med Vej&Park den 7. marts. Lise finder et sted til kl. 19.30.