Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 13. oktober 2016 kl. 16.30 i Sædding Centret.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger. Referatet godkendt.

2. Bibliotekets aktiviteter
Studerende ansat til at kortlægge aktiviteter på Sædding, Kvaglund og Tjæreborg biblioteker.
Nedadgående aktivitet i Sædding, til dels på grund af unge der opfører sig dårligt.
Mange aktiviteter er flyttet til Hovedbibliotek eller findes slet ikke mere
Lokale aktiviteter og service bør ikke være afhængig af en enkelt ildsjæl.
Holger og Lise udformer et bekymringsbrev til Poul Høst om Sædding Bibliotek.

3. Den historiske sti og fondsansøgning
Mette og Jørgen har gået turen. Placering af skilte skal godkendes af Esbjerg Kommune. Der skal lægges en ansøgning ind hos SE inden 1. november. Der er et ansøgningsskema der udfyldes online, men der skal naturligvis laves en grundig ansøgning. Arbejdsgruppen gør ansøgningen færdig sammen med Jørgen.
Lise har undersøgt hvad der findes af turistinformation i vores område, og resultatet er nedslående.
Freddy ansøger om borde og bænke.

4. Besøg på rensningsanlægget
Holger har rykket for at finde en person vi kan kontakte. Besøget kommer på plads snarest.

5. Beslutning om Sædding.nu
Lokalrådet er enige om, at det er en god hjemmeside. Det besluttedes at lokalrådet er betalende medlem for foreløbigt et år. Lars kontakter Claus.

6. Eventuelt
Trappen på Kælkebakken er kommet netop i dag, og sættes på plads nu.
Julefrokost afholdes under næste møde, tirsdag den 15. november. Nærmere info følger.