Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 14. april 2011 kl. 17.00 i Sædding Centret
Deltagere: Ole Jacobsen, Finn Stendevad-Nielsen, Lars Mogensen og Sarah Nørris Christensen..

1. Konstituering
Mødet vedtog at genvælge Ole som formand, Sarah som næstformand og Lars som kasserer og sekretær.

2. Siden sidst
Referatet fra Vej&Park-mødet er ikke i orden. Meget er udeladt, og meget blev der slet ikke talt om på mødet. Lars og Finn udarbejder en skrivelse til Vej&Park omkring problemerne.
Kælkebakken ved Ådalen: Vi afventer et udspil fra Freddy, da vi ikke rigtig ved hvad han vil endnu. Vi skal sammen med ham ud og se området., og tager ikke stilling før.

3. Meddelelser
Syddansk Universitet har kontakt Ole omkring et oplæg om Sæddings historie.

4. Økonomi
Generalforsamlingen kostede ca. 1400 kr. i annoncering og ca. 300 kr. i mødeudgifter. Vi har ca. 17.900 kr. til årets aktiviteter.

5. Sundhedsprojektet
Ole har kontaktet kommunen, og det vi har fået tilsendt er alt andet end overbevisende. Sarah overtager kommunikationen og skruer bissen på – der skal snart ske noget.

6. Møde med økonomiudvalget
Afholdes den 17. maj. Vi diskuterer detaljerne på næste lokalrådsmøde den 10. maj.

7. Projekter i øvrigt
Fovrfeld Skole: Spændende og ambitiøst projekt i samarbejde med SGI. Finn og Ole deltager i det kommende møde herom.
Rundvisning på Fiskeri- og søfartsmuseet: Bliver en gang i september – bare ikke en tirsdag. Tilmelding nødvendig, og skal ske enten på hjemmesiden eller hos Lise.
Kunstværk: Oles idé kan ses på DRs hjemmeside.
Lokalrådskonference: Måske en idé med større, overordnet diskussion af, hvad lokalrådene skal, hvordan de skal arbejde og nogle overordnede perspektiver. Skal de høres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner? Lars begynder på udarbejdelse af et udspil, som måske kan præsenteres for økonomiudvalget.