A. Siden sidst - herunder den nye hjemmeside

Lokalrådets nye hjemmeside er nu i luften. Ole skriver en lille tekst til den om mødet med økonomiudvalget.

B. Økonomi

Der er ikke brugt midler siden sidste møde.

C. Projekter og projektopfølgning

Ådalen på toppen: Vi følger stadig projektet med stor interesse.
Den grønne ring: VI bør fortsætte projektet selv, og involvere kommunen senere, når vi har noget mere kontret. Lars og Sarah laver en skitse med en række steder på ruten til næste møde.
Busskure: Lars besvarer henvendelsen.

D. Sædding Borgerforening
Der var over 100 deltagere til deres rundtur i Sædding.

E. Mødet med økonomiudvalget
Dagens møde var en blandet fornøjelse. Lise bør involveres omkring ejerforhold for pladsen foran Sædding Centret.
Der er forskellige muligheder for videre strategi overfor Vej & Park, og inden det næste møde med dem skal det besluttes hvordan vi griber tingene an.
Der er tilsyneladende nye planer om biblioteksstrukturen, men intet officielt.

E. Eventuelt
Næste møde: 28. juni kl. 17.00 hos Lars & Sarah, Granly Allé. Medbring kød til grillen samt drikkelse.