Referat af lokalrådsmøde onsdag den 14. september 2016 kl. 16.30 i Sædding Centret.

1. Godkendelse af referat
Der er kommet afmærkning på Hjertingvej efter vores henvendelse. Jørgen Koed er informeret.

2. Projekt den historiske sti
Der er mandag afholdt møde med Jørgen Deichmann samt Mette fra Esbjerg Kommune. Der skal ses på renovering og forbedring af pladsen ved de hvide mænd. Mette og Jørgen går en tur i området og får afklaret spørgsmål om skiltning, og om eksisterende skilte kan bruges og gøre det billigere. Hvis skilte placeres på diget, skal digelauget høres.
Skilteskov ved de hvide mænd - der er rigtig mange skilte i forvejen. Grillbarer og bænke er ikke kommet op endnu og undersøges. De kommer med et forslag om renovering af pladsen. Der mangler også cykelstativer.
Autocampere skal ikke overnatte der, men skal henvises til campingpladser. Skilte skal op på parkeringspladserne.

3. Opfølgning på antennemastsagen
Borgermødet var godt og alle fik mulighed for at komme med deres mening. Der er ikke meget at stille op, hvis lovgivningen overholdes. Holger har vist TV Glad rundt i området. Godt at mødet blev holdt.
Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark er i gang med at vedtage fælles regler for opsætning. Behandlingen af disse kommer snart ud i kommunerne.

4. Ansøgning til lokalrådspuljen
Der er møde den 25. oktober for alle lokalrådsformænd. Holger tilmelder sig. Ingen punkter sendes ind på forhånd.
Borde og bænke i Ådalen: Freddy undersøger om vi kan søge fonden i SE.
Skilte til den historiske sti: Freddy undersøger om vi kan søge fonden i SE. Vi afventer stadig Esbjerg Kommune vedr. hvilket beløb der er tale om.

5. Økonomi
Intet nyt. 32.921,35 kr. på kontoen, inkl. penge øremærket til den historiske sti.

6. Eventuelt
Biblioteker: Aktivitetsniveauet faldet for f.eks. teatre o.lign. Tages op på næste møde.
Trappen ved kælkebakken kommer i uge 37.
Møde på mandag omkring helhedsplan for Fovrfeld Ådal. Freddy, Poul Erik og Holger deltager. Freddy tilmelder.
Rensningsanlægget: Holger har talt med John Snedker vedr. et besøg, så vi kan se anlægget og de udbygningsplaner de har. Holger får besked senere.
Sædding centret: Kort debat om fremtiden. Lokalrådet afventer foreløbet et par uger.
Sædding.nu: Det koster 480 kr om året at være med. Vi beslutter på næste møde om lokalrådet skal være med.
Næste møde (bemærk, ny dato): torsdag den 13. oktober.