Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd torsdag den 15. november 2012 kl. 17.00.

Sted: Centrerkontoret, Sædding Centret.
Deltagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

 

1. Meddelelser

Referatet fra sidste møde: Godkendt.
Budgettet betyder at visse idrætsgrene bliver ramt økonomisk. Der er utilfredshed i lokalområdet.
Fovrfeldskolen: Der sker en masse, og vi følger med. Trafiksituationen er uholdbar, og det bliver sidst.
 

2. Siden sidst

Lars har iværksat en mini-internetkampagne så lokalrådets navn slås fast. Kampagnen kører indtil midten af februar og koster ikke lokalrådet noget økonomisk.


3. Økonomi

Internetregning og folder betalt. God økonomi.


4. Projekter og projektopfølgning

Vej og Park: Der skal arbejdes videre med vores punkter omkring møderne med Vej & Park. Sarah skriver noget i næste uge.
Demokratiets udvikling og lokalrådene: Der er noget helt galt i lokalrådsstrukturen, og Sædding-Fovrfelds muligheder er stadig uklare. Lars arbejder videre med en skrivelse.
Sædding Strand og Esbjerg Havn: Ole arbejder videre med sit oplæg for at starte en dialog - det er ikke glemt. Sarah har fået at vide fra politikerne at der ikke er sket noget nyt - det er alt sammen gamle planer.
Bibliotekshøring den 28. november: Der er brug for vores bibliotek og at det spiller en aktiv rolle i lokalområdet, og for alle aldersgrupper. De unge skal være med. Så mange som muligt skal møde op. Ringe af kommunikationsafdelingen på kommunen, men vi har dog fået informationerne andetsteds fra.


5. Mobilantennesagen

Planerne om en mobilantenne ved Krebseparken har taget meget af vores tid. Kommunens håndtering er noget underlig og kritisabel, og har ingen politik på området. Vi har sendt et høringssvar, og afventer hvad de vil gøre. Flagstangsløsningen fra Danmarks Naturfredningsforening er tillokkende.


6. Vækstfondansøgning

Finn har lavet et oplæg. Ole kontakter Erhvervsudviklingen og hører om vi kan søge puljen.


7. Eventuelt

Næste møde bliver mandag den 10. december med julefrokost. Lise sørger for maden.
Følgende 2013-møder blev aftalt: Torsdag den 17. januar kl. 17 og torsdag den 11. februar kl. 17.