Til stede: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

A. Meddelelser / siden sidst
• Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet fa sidste møde dem 24. oktober blev godkendt.
• Mastesagen i Krebseparken: Det ser ud som om huspriserne bestemt ikke falder i området. Sagen er indtil videre udsat i byrådet, men kører videre.
• Hastighedsmåling på Parkvej: Esbjerg Kommune har modtaget en pose penge, som de bl.a. vil bruge på trafiksikkerhed på Parkvej. Det er lokalrådet glade for, og vi følger sagen fremover.
• Fovrfeldskolen / Ådalsskolen: Beslutning om sammenlægning er udskudt, men der sker en masse i kulisserne.
• Esbjerg Byfond: Finn stiller op til bestyrelsen.
• Landsbypedelordningen: Vi ved endnu ikke om vores område er omfattet af ordningen. Vi afventer og ser hvad andre gør.
• Valgtorvet og valget: Lokalrådets valgtorv i november var en succes, og gav god omtale. Det er noget man bør gøre igen.
• Biblioteket, Kirken og Sædding Centret: Der er mange rygter rundt omkring, men biblioteket har netop fået nye møbler, så det ser ud som om man prioriterer Sædding Bibliotek. Kirken bliver nok også stående.

B: Projekter
• Luftforureningsmåling: Tages op senere, som aftalt på sidste møde.
• Kælkebakken: Én ting er om man er enige om det æstetiske i området, men sikkerheden på trapper og lignende skal være i orden! Udsigten fra toppen er væk på grund af bevoksningen, hvilket er ærgeligt.
• Parkvej: Se punkt A.
• Sædding på toppen: Vi ved stadig ingenting om projektet, som jo nok var dødfødt fra starten af, og mest handlede om at bruge nogle penge fra EU. Ole spørger ind til situationen og en evt. evaluering.
• Lokalrådets brochure: Enighed om at den bør opdateres og genoptrykkes. Ole og Finn sørger for indhold, og Lars sætter den op. Den skal være klar inden 1. marts.

C: Økonomi
Regninger fra valgtorvet og julefrokost mangler at blive betalt. Når dette er gjort, er der minimum 10.000 kr. til rådighed.

D: Bestyrelsessammensætning
Sarah kan ikke være med i lokalrådet fra 1. januar på grund af sit byrådshverv. Bestyrelsen fortsætter uden indsupplering indtil generalforsamlingen i marts.
Lise forsøger at finde mulige kandidater i forskellige interessenter i området.

E: Evt
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 27. marts.

F: Næste møder
Følgende møder i lokalrådet blev aftalt:
• Torsdag den 9. januar
• Tirsdag den 18. februar
• Tirsdag den 18. marts
• Torsdag den 27. marts (generalforsamling)
• Torsdag den 10. april.