Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 17. januar 2013.

Deltagere: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

 

1. Meddelelser

Referatet fra sidste møde godkendt.

 

2. Siden sidst

Antennesagen: Opstilling af mobilmaster skal overholde Esbjerg Kommunes vedtagelser fra 2009. Måske er alt ikke kørt helt efter bogen i sagen fra Krebseparken. Beboerne opfordres til at mødes med f.eks. borgmesteren om sagen.

Cykelpolitik: Esbjerg Kommune har vedtaget en cykelpolitik.

Esbjerg Havn: Lokalrådet har modtaget en borgerhenvendelse omkring planerne på Esbjerg Havn og Sædding Strand. Der vil tilsyneladende opstå problemer med indsejlingen i dårligt vejr. Lokalrådet afventer indtil planerne omkring havnen bliver mere konkrete.

Guldager Lokalråd: Det er langt om længe lykkedes at få et lokalråd i Guldager. Godt initiativ.

Sædding Centret: Kort information om de mange lukninger i Sædding Centret og centrets fremtid. Lokalrådet følger med bekymring udviklingen (afviklingen).

 

3. Økonomi

God økonomi, og vores årlige tilskud fra kommunen kommer snart. Ole undersøger muligheden for en ekskursion til Odense Kommune, hvor udviklingen af lokalråd og bydelsråd er spændende.

 

4. Projekter og projektopfølgninger

Møde med Vej&Park: Vi får snart indbydelse til det årlige møde med Vej&Park. Vi er stadig meget uforstående overfor mødeformen, og Sarah kommer med et svar når indbydelsen kommer.

Demokratiets udvikling: Der er meget at forbedre, og det hænger sammen med alle andre sager. Skal med på økonomiudvalgsmødet.

Mødet med økonomiudvalget: Det årlige møde med Esbjerg Kommunes økonomiudvalg afholdes mandag den 29. april på Rådhuset. Allerede nu har vi følgende punkter til dagsordenen:

  • Opfølgning: Der er ikke sket noget som helst med alt det der blev lovet på sidste møde (eller forrige!)
  • Parkvej: Situationen er kaotisk og stadig yderst kritisabel, især for cyklister ved Tarphagevej.
  • Sædding Strand: Udvikling og planer?
  • Den grønne ring: Profilering og forskønnelse af de grønne områder omkring Sædding-Fovrfeld.
  • Vej&Park-mødet: Vi forstår simpelthen ikke mødeformen, og føler det er spild af tid.
  • Bibliotekets fremtid: Er desværre stadig aktuelt, især efter udviklingen i Sædding Centret.

Biblioteket: Vi har endnu ikke hørt noget fra biblioteket eller kommunen efter høringen på Sædding Bibliotek.

Den grønne ring: Vi har fået en henvendelse om etablering af en kløversti i Sædding-området, hvilket vi naturligvis ser positivt på. Der kommer et fællesmøde med Vej&Park om emnet.

 

5. Mobilantenner

Generelt forefindes der retningslinjer i Esbjerg Kommune omkring mobilmaster, men de er måske ret hemmelige, og bliver måske ikke overholdt.
Igen handler det om demokrati, borgerinddragelse og høringer, hvilket det også her kniber med.

 

6. Fondsansøgninger

Fiskeri- og søfartsmuseet har vist vejen, og er dygtige til at skaffe penge til deres projekter.

 

7. Eventuelt

Næste møde: Torsdag den 14. februar 2013 kl. 17.00

Herefter diskussion om udviklingen i Sædding og Sædding Centrets fremtid.