Deltagere: Holger Schrøder, Lise Retbøll, Freddy Stendorf Christensen , Lars Mogensen (referent) .
Afbud: Claus Brinch-Danielsen

1: Referat af lokalrådsmødet den 17.02. 2016 til godkendelse
Godkendt uden bemærkninger

2: Økonomi
Lokalrådet har ca. 21.000 kr. på kontoen + de 15.000 til stiprojektet. Lars fremlægger det tidligere udsendte regnskab på generalforsamlingen.

3: Sædding bibliotek - status efter 1. januar 2016
Holger har talt med Poul Høst. Der kommer ikke noget møde med bibliotekets brugere foreløbig. Der er ikke fordi de har glemt os, men der er mange andre problemer indenfor bibliotekerne i kommunen der skal løses først.

4: Aktivitetsdag Sædding - styregruppens egen evaluering
Holger og Lise arbejder stadig med at få kontakt til styregruppen.

5: Fremtidig kollektiv trafik i Esbjerg Kommune
Holger måtte melde afbud til seneste workshop om emnet, men der kommer endnu et dialogmøde inden maj måned. Derefter forelægges sagen det politiske system.
Sædding Centret betragtes som et trafikalt knudepunkt, hvilket lokalrådet er tilfreds med. Der lægges ifølge en artikel i Jydske Vestkysten op til forbedringer af busdriften, hvilket også kræver investeringer.

6: Historisk Sti
Jørgen Deichman er udenlands til lokalrådets generalforsamling, og kan derfor ikke deltage. Han vil dog holde et møde med lokalrådet inden generalforsamlingen.

7: Dialogmøde med Vej og Park
Holger og Freddy deltog, og selvom vores spørgsmål og kommentarer kun blev besvaret kort på mødet, vil vi modtage skriftlige svar inden længe.
Der blev talt om den trafikale situation i området, og det lyder som om at der ikke er fokus på skolevejene. Lokalrådet ønsker at holde fokus på dette, og vil invitere Sarah Nørris til møde om dette. Lars tager kontakt.
Der lægges ikke op til forbedringer på Tarphagevej, bortset fra lyskrydset ved Sædding Centret, hvor der vil ske noget for cyklister.

8: Generalforsamling
Holger har forsøgt at finde et emne til lokalrådet, og vil fortsætte arbejdet. Lise har nøgle til Mødestedet.

9: Tilbagemelding fra kommunens Landdistriktskoordinator vedr. evt. mulighed for etablering af Volleyboldbaner og grillpladser langs stranden.
Vi afventer stadig.

10: Møde med Økonomiudvalget
Freddy og Holger deltager og punkter er indsendt.

11: Møde med Teknik og Miljø
Freddy og Holger deltager og punkter er indsendt.

12: Lokal ambasssadør
Lokalrådet ønsker at komme med på listen, og besluttede at tilføje Holger og Lise som kontakter. Lars sørger for at kontakte kommunen herom.

13: Kommende møder:
Lokalrådet mødes en time før generalforsamlingen i Mødestedet. Lars er i Århus indtil kl. 17, men kommer så hurtigt han kan.

14: Punkter til næste møde:
Kun generalforsamlingen blev nævnt.

15 : Punkter til opfølgningslisten:
Intet nyt.

16: Eventuelt:
Freddy har mødtes med Lars fra campingpladsen vedr. mountainbikebanen. Han var glad for at blive informeret, og havde også selv nogle planer for udvidelse.
Freddy har kontaktet kommunen vedr. trappen ved kælkebakken. Der er intet nyt, da de afventer priser på hvad en reparation vil koste.
Lokale landsbypedeller: Lokalrådet ønsker ikke at svare på evalueringsskemaet, da vi ikke har benyttet os af ordningen.