Til stede: Lise, Ole, Finn og Lars.

1. Meddelelser
Referatet af sidste møde blev godkendt.
Hjertingposten har kontaktet Ole, og foretaget et længere interview om lokalrådet og vores høring den 31. marts.
Ådalen på toppen: Der bliver udarbejdet en afsluttende rapport, men ellers ser det ud som om det hele stopper. Kontoret lukkes ned og overtages af andre.
LAG-midler: Der har været debat om LAG-midlerne, og om at Esbjerg kommune muligvis mister al støtte. Dette vil også have afledte konsekvenser for vores lokalråd, da der bliver rift om de øvrige midler.
Hundeskov: Hundeskoven i Sædding er blevet vedtaget i Esbjerg Byråd.

2. Projekter
Høring den 31. marts: Ole byder velkommen. Christian Fris er ordstyrer, og medbringer selv talerpulte fra Jydske Vestkysten. Vi sætter det op på Centertorvet efter Lises plan. Deltagere indtil nu: Johnny Søtrup, Anders Kronborg, Ejvind Dam og Coop.

Generalforsamling: Foregår 27. marts kl. 19.00 i enten Mødestedet eller kirkens lokaler. Lise indrykker annoncer i lokalaviserne.

Mødet med Vej&Park: Lars og Finn deltager den 27. marts. Dagsordenpunkter er fremsendt.
Mødet med økonomiudvalget: Vi har følgende punkter:
1. Udvikling eller afvikling af Sædding-Fovrfeld-området.
Vi ønsker en afklaring af hvad de ansvarlige politikere vil med vores område, som på alle måder forfalder. Vi ser Hjerting stand få millionrenovering, vi se Esbjerg Havn fornyes og bebygges, vi ser vores andre lokalråd få LAG-midler eller være Byforum, vi ser vores center lukker, vi ser trafikken sande til, vi ser skolesammenlægninger, osv… Vi føler os glemt og klemt!
2. Trafiksituationen, især Parkvej
Situationen på Parkvej mere og mere kaotisk, især i myldretiden. Stillestående bilkøer på flere hundrede meter og cyklister og skolebørn der snor sig mellem parkerede biler og den farlige trafik er desværre dagligdag i området. Og det bliver værre og værre! En cykelsti står højt på vores ønskeliste, men sker der noget. Puljen til cykelstiforbedringer er spist op af en supercykelsti…
3. Sædding Strand
Forureningen er stadig et problem, og den skiltning der er om badeforhold står kun på dansk. Samtidig ønsker vi stadig forbedringer i området, f.eks. informationstavler, flere borde, bålpladser, motionsredskaber osv.

Folder om lokalrådet: Udsættes til et nyt lokalråd er valgt.

Hjemmeside: Skal opdateres med høringen og generalforsamlingen.

Facebook: Brug den! Det nye lokalråd skal gøre noget mere ud af det.

3. Økonomi
Intet nyt.

4. Eventuelt
Næste møde: Onsdag den 23. april kl. 17.00