Sted: Centerkontoret, Sædding Centret.

Til stede: Ole, Sarah, Lise, Finn og Lars.

 

1. Meddelelser

Der er nyt om planerne omkring Esbjerg Havn og den nordlige del ved Sædding, men lokalrådet er forundret over at de måtte læse om planerne i avisen. Umiddelbart er det positivt at der sker noget, men der mangler fokus på at gøre noget for befolkningen – det ser ud som om der satses på erhversbyggeri og erhvervstrafik. Ole kontakter kommunen omkring mulighederne for et møde om planerne, og lokalrådet holder ellers øje med hvad der sker.

 

2. Siden sidst

Fin og Ole har været til møder med Rolf Jacobsen fra Ådalen på toppen og projektansvarlig Louise Ingvartsen. Ikke ret meget nyt kom frem, og der er stadig ingen konkrete initiativer vi kan forholde os til, andet end at projektet stopper på et tidspunkt, og skal videreføres af frivillige.

Sarah har fået svar fra Knud Jäger angående kulturpolitikken i Esbjerg. Han mener at lokalrådene skam er blevet hørt, og at Ole har deltaget i et borgermøde, men derudover svares der ikke på vores spørgsmål.
 Det er korrekt at Ole har deltaget i mødet, men ikke som repræsentant for lokalrådet.

 

3. Økonomi

Vores informationsfolder kostede 2.500 kr. Den er blevet god, og bør uddeles til pressen (Ole sørger for dette) og på kommunen (Sarah sørger for dette).

 

4. Projekter og projektopfølgninger

Valgarrangement i Sædding Centret 2013: Vi afholder valgtorv lørdag den 9. november op til kommunalvalget. Alle partier inviteres fra kl. 11.30 – 12.30, og må medbringe materialer m.m. I ugen op til vil borgere få mulighed for at stille spørgsmål til politikerne via en postkasse på torvet, og disse vil så blive debatteret på torvet om lørdagen.
Lars er ansvarlig for arrangementet.

 

5. Sædding på toppen-dagen på Ådalsskolen

Deltagerne synes det var en succes. Selvom lokalrådets bod måske ikke var den mest besøgte, var der rigtig mange mennesker, og de frivillige ydede en god indsats. Vi stiller gerne op næste år.

 

6. Bibliotekshøring

Der er tilsyneladende nye planer på vej for bibliotekerne i kommunen. Vi bør være vågne og sørge for at ikke også kulturen nedprioriteres i vores område.

 

7. Eventuelt

Næste møde bliver torsdag den 15. november 2012 kl. 17.00