Referat af lokalrådsmøde, torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.00

Deltagere: Ole, Lise, Finn og Lars.

1. Meddelelser + siden sidst
Sædding Centret: Der er en ny masterplan undervejs, og Lise ser positivt på tankerne. Der har været positiv omtale af Centret og lokalrådets underskriftsindsamling.
Biblioteket: Debat om Sædding Biblioteks rolle og fremtid. Det er vigtig med personlig kontakt og at borgerne har lokale muligheder, også på biblioteket.

2. Økonomi
Intet nyt siden sidst.

3. Underskriftsindsamling og Centret – status lige nu
Som tidligere omtalt er der store planer undervejs, som muliggør en fremtid og en udvidelse af Sædding Centret. Dette kræver bl.a. samarbejde med Esbjerg Kommune. Lise arbejder lige nu med en kortlægning af områdets demografi.

4. Projekter
Energisti: Idéen om informationer om hvad man kan se og opleve på rundturen er god. Det blev besluttet at arbejde for at sætte QR-koder op på stien, der henviser til mere information, f.eks. på vores hjemmeside. Lise undersøger muligheder for at bruge pælene på ruten, og vil spørge Vej & Park herom.
Sædding Strand: Masterplanen er netop godkendt i byrådet, og kommer i høring snart. Lokalrådet bør komme med deres holdninger, og vil i den forbindelse arbejde for informationstavler ved Mennesket ved Havet.
Sædding Netværk / Sædding.nu: Vi afventer indtil vi ved mere om projektet.
Kælkebakken: Freddy har igen henvendt sig til Vej & Park, da standen stadig er uforsvarlig. Det er ikke godt nok, og lokalrådet vil følge udviklingen og følge op om nødvendigt.
Høring om renovation: Ingen kommentarer fra lokalrådet.
Landbypedelordningen: Finn gennemgik sit oplæg, og vil indsende ansøgningen.

5. Eventuelt
Tak til Lise for rigtig god forplejning efter mødet!