Til stede: Ole, Lise, Lars.


1. Meddelelser

Ådalen på toppen: Ole har snakket med Claus Brinch-Danielsen om aktiviteterne, og det viser sig at der både arrangeres ældretræf, gåture, madklubber og meget andet. Lokalrådet er glade for det høje aktivitetsniveau samt at vi bliver informeret om dette.

Sædding.nu: Lokalrådet er blevet opfordret til at komme med på siden. Vi har tidligere undersøgt det, og da siden ikke bliver brugt, og da vi har fået at vide at det koster penge at komme med, er det ikke noget der har interesse.


2. Projekter

Møde med Vej & Park: Foregår desværre samme dag som lokalrådets generalforsamling. Lars og Ole deltager, og Lars indsender vores punkter. Følgende dagsordenpunkter blev foreslået:

· Parkvej og trafikken

· Kælkebakken og vedligehold

· Sædding Strand og de nye planer

· Manglende lys på Tarphagevej

· Grønne områder – gode forbedringer.


Landsbypedelordningen: Ole arbejder videre med projektet.

Høring om Sædding-områdets fremtid: Lokalrådet besluttede at det kommer til at foregå mandag den 31. marts. Christian Friis Hansen bliver ordstyrer.

Folder om lokalrådet: Som tidligere besluttet, skal denne opdateres og genoptrykkes.


3. Økonomi

Det årlige tilskud på 12.000 kr. fra Esbjerg Kommune er allerede kommet.
Ole har været på kursus i København, og får dækket sine transportudgifter.
Ole har købt en foldssøgningsguide til 195 kr. Lokalrådet besluttede at betale for at få glæde af den nye viden.


4. Eventuelt

Næste møde: Tirsdag den 18. marts.