Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 20. oktober 2011 kl. 17.00
Deltagere: Ole, Lise, Finn, Lars og Freddy.

1. Referat fra sidste møde og godkendelse
Freddy har rykket kommunen for referat fra økonomiudvalgsmødet. Mange undskyldninger fra kommunen, men intet nyt. Vi vil ikke lade sagen om Ådals-kælkebakkerne ligge, og Ole rykker endnu en gang. Hvis det ikke lykkedes denne gang, må vi stille det som spørgsmål til et byrådsmøde.
Referatet godkendt

2. Siden sidst og hjemmesiden

Husk at sende ting til hjemmesiden til Lars.
Rundvisningen på Fiskeri- og Søfartsmusset gik godt. Arrangementet kostede lokalrådet ca. 10.000 kr.

3. Økonomi
Med udgifterne til sundhedskonferencen har vi lidt over 6.000 kr. tilbage på kontoen.

4. Verserende projekter og opfølgning
Den grønne ring: Måske kommer kommunen ikke på banen, når de lige har udgivet en pjece om de grønne kiler. Det blev vedtaget at lave turforslag, kort og beskrivelser på vores egen internetside. Lars laver det grafiske, og Finn skriver teksterne. Der skal være noget brugbart på siden inden februar 2012, hvor vi mødes med Vej&Park .
Sundhedsprojekt: Ådalen på toppen ligner mere og mere et boligprojekt for Kystparken. Ole inviterer projektlederen til vores næste møde.
Samarbejde mellem bibliotek og boghandel: Boghandlen er afvisende. Vi parkerer idéen et stykke tid.

5. Nye projekter og idéer
Foredrag med Henrik List: Det kan blive omkring 15.-16.-17. november. Lise arbejder videre med det.
Fondssøgning: Ole har købt en bog, som Lars videresender til alle.

6. Næste møde

Mandag den 7. november kl. 17.00