Til stede:
Lise Retbøll, Ole Jacobsen, Lars Mogensen, Finn Stendevad Nielsen, Claus Brinch-Danielsen [referent] !

Meddelelser – siden sidst – herunder evt. svar på referatet fra Økonomiudvalgsmødet
OJ meget turbulent siden sidste rådsmøde - især mødet med økonomiudvalgsmødet - relevant materiale fra
kommunen videresendes løbende.
Evt. lokalplan for Vikings højlager har undgået lokalrådets opmærksomhed.
Problematiken om antenne i Krebseparken er tilsyneladende skrinlagt i forb. m. ejeres salg af ejendom.
Udfaldet af mødet med økonomiudvalget diskuteredes - ka' en evt. henvendelse til borgmesterkontoret mon gavne
noget? Lars laver oplæg til en henvendelse til borgmesterkontoret.
Lars omtalte referatet af mødet med Vej & Park - ser det umiddelbart som omsonst at indsende oplæg før mødet, når der ikke gives svar under mødet. !

Økonomi – hvor står vi mht. udgifter i forbindelse med underskriftskampagnen?
Print af plakater & underskriftsblanketter = kr. 4.902,50 inkl. moms
Kassebeholdning pt. kr. 18.000,- !
Evt. deltagelse med specialpræmie til en aldersgruppe i fotokonkurrencen overvejes. !

Optælling af underskrifter – og den videre procedure mht. overrækkelsen til COOP – E. Dam Jensen mv.
Ejerforeningen mødes i Mødestedet onsdag, den 4. juni kl. 09.30
Lise søger om lokalrådets foretræde m.h.t. overrækkelse af underskriftsblanketterne.
I fald tilladelse opnås, indleder Ole med en begrundelse for underskriftsindsamlingen, hvorefter blanketterne
overrækkes til mødets ordstyrer.
Lise orienterer lokalrådet hurtigst muligt.
Dagens optællingen endte med 2018 blanketter - hertil kommer hva' der evt. kommer fra de to sidste. !

Næste møde? Skal vi holde en sommerpause? Skal vi slette den aftalte sommerseance/møde, som vi
tidligere har afholdt?
Næste møde er tidligere aftalt til torsdag, den 19. juni kl. 17.00 - mødet fastholdes som ordinært møde.
Derefter sommerpause frem til 26. august, hvor møderne fastlægges for resten af året. !
Konstituering af næstformand
Lise indstilledes og modtog valget. !

Eventuelt
Flere rådsmedlemmer har modtaget ros for initiativet med underskriftsindsamling.
Evt. opdatering af folderen om energistien med billeder drøftes på næste møde.
CBD orienterede om tankerne bag skitseprojektet for en paraplysamling af frivilligheds- & fritidsorganisationer i
Sædding, Ådalen & Fourfeldt - videre drøftelse sættes på opfølgningslisten.
CBD orienterede om projektet CrossRoads - formanden opfordredes til at kontake kommunens afdeling Sundhed og
Omsorg for at høre om idéerne fra Spark-igangmødet tirsdag, den 13. maj.