Onsdag den 22. august 2012 i Sædding Centret
Til stede: Ole, Lise, Finn og Lars.

1. Meddelser
Vi har fået en opringning fra Jørn Madsen fra Esbjerg kommune. Se punkt 5.

2. Siden sidst
• De forskellige byfora i Esbjerg kommune har været på sightseeing i København. Hvad med lokalråd som vores? Vi har mange idéer, og vil gerne have inspiration til hvordan de kan føres ud i livet.
• Ådalsprojektet: Der er blevet ansat en ”social vicevært” i Ådalsområdet. Den tidligere omtalte sundhedsbutik i Sædding Centret bør vi vel også snart se noget til.
• Finn er ved at være klar med sin bog om Sædding-området i 1970’erne.
• Sædding Midtpunkt: Skal op at køre, og Lise har løbende kontakt med kommunen, bl.a. om plantning af træer. Andre idéer såsom skaterbane, springvand osv. blev også drøftet.
• Vi har alle fået et flot program fra Sædding Borgerforening og Sædding Aftenskole. Det viser hvor alsidigt og aktivt lokalområde vi har.
• Kommunalvalg 2013: Vi bør arrangere et politisk torv i Sædding Centret, kombineret med et ”folkemøde”/debatmøde om visionerne for Sædding. Lokale kandidater fra alle partier skal inviteres.
• Trafiksituationen og intensiteten omkring skolerne ved skolestart er igen et problem.
• Elendige fortove/cykelstier/beskæring af træer i området – der bliver stadig intet gjort. Vi er et helt forsømt område, og der skal åbenbart ulykker til før kommunen kommer ud – en beklagelig og dyb kritisabel situation!

3. Økonomi
Lars omdelte kontoudtog fra lokalrådets bankkonto. Der er endnu ikke brugt ret mange penge i 2012.

4. Projekter og projektopfølgninger
Se de øvrige punkter.

5. Mødet med Materialegården (Jørn Madsen) den 31. august.
Omhandlende den grønne ring omkring Sædding-området. Finn deltager. Mange emner at tage op, f.eks. den misligholdte sti mellem Parkvej og Enggaårdsvej, de manglende skraldespande, legepladsen ved Brillesøerne osv.

6. Høringssvar: ”10.-klasserne”
Ole udarbejder et forslag til høringssvar fra lokalrådet.

7. Eventuelt
Næste møde flyttes til den 19. september.