Tilstede:Ole Jacobsen, Lars Mogensen, Sara Nørris, Lise Rettbøl, Finn Stendevad

1. Godkendelse af rererat fra 29.04.2013:

Referatet fra 29. april godkendtes. (Intet møde i maj.

2. Meddelser:

Vi drøftede referaterne fra ”Vej og park”. Intet sket efter disse møder. Almindelig frustration. Hvad kan vi gøre? Diskussionen bragte ingen enighed. Den lovede færdselstælling er gennemført på Parkvej o maj/juni men ikke på Norddalsvej. Mobilantennesagen t Krebsesagen spidser til. Nye inf. Peger på, at opsætning slet ikke behøvers. Hvorfor så overhovedet forsøe med ekstra antenneopsætrning og på denne måde genere en privat husejer og et nærområde?

3. Siden sidst:

Ole refererede Krebseparkensagen med udvidelse af dyrehegnet.. Beboernes møde med borgmesteren stoppede sagen. Hegnet forventes nu fjernet igen. Vi følger ud- viklingen tæt.
Sct. Hansbålet ved Sædding Strand havde fået hædrende omtale i JydskeVestkysten.
Lars: gennemgår den nye kommunalplan og kommer med oplæg inden høringen. Der er bl.a. busforringelser, f. eks. Nedlægges linje 10.


4.

Nævnte også en ny hjemmeside: ”Sædding.nu”.
Finn: Henviste til en artikel i ugeavisen om gode nye ting i Vognsbølparken, som vi også ønsker os her i Sædding/Fovrfeld.
Lise: Har haft nogle universitetsstuderende ,som lavede interviews, men til hvad, var hun ikke helt klar over.
Sara: Intet.

5. projekter:

Vi drøftede vort projekt: ”Kvartersløft” i Sædding. Ole og Finn havde været til møde kommunens fundraiser og bosætningskoordinator. Sidsnævnte var, sagde hun, med for at skaffe sig argumenter til brug, når hun skulle få folk til ast bosætte sig i Esbjerg. Signe Kold, fundraiseren fik vore argumenter og alle bilag for så senere at svare os. Svaret er kommet. Sara overtager nu sagen og mener at produktionsskoler m.m. kan lave en del af tin- gene til os.
Lise: Valgmødeprojektet kører vi videre med. Ole foreslog TVSyd-journalist Søren Østerby som ordstyrer og bestyrer af indkomne spørgsmål. Han bor i Sædding.
Der kom forslag om henvendelse til bosætningskoordinator om, at nytilflyttede fik en kurv med en velkomsthilsen fra Sædding centret.

6. Visioner:

Lars kommer med et udspil på lokalplanoplægget. Ole: Ros for 10. klasseoplægget.
Sara havde talt med bl.a.MF Per Clausen om luftforureningsmålinger. Går videre med dette. Hvad gør vi ved badeforbuddet langs Sædding Strand? Ingen havde en ide. Lidt politisk dårligt håndværk, at dette stadigvæk kan lade sig gøre i 2013.
Finn fik i opdrag at høre Niels Buchhave og, hvad der er sket med den grønne ring.
Finn har lavet en liste over 11 ting, vi havde fået igennem gennem årene:
Opretning af fortovet og nye fliser foran Højlundsalle 3.
Advarselspiller opstillet på fortovet omkring Fovrfeld skolen.
Almen accept af kvarterets mange dårlige fortove.
Ny Grusbelægning på stien mellem Gravlunden og Parkvej.
Handicapvenlig nedgang til Sildesøen fra Nord.
Afspærring af Sildesøområdet med sten og bomme.
Opretning og udskiftning af fliser på Stien mellen Elme Alle og Ege Allé.
Opretning og udskiftning af fliser ved Linje 1’s stoppested ved Kolonihaverne.
Alm.accept af forbedring af stier på den grønne ring.
Regelmæssig skraldrydning i Brille og Sildeområdet, nu to gange.

7. Eventuelt:

Næste møde aftaltes til 05.09.2013 kl. 17 hos Lise.