Referat af møde i Sædding-Fovrfeld Lokalråd, torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i Mødestedet.

Deltagere: Sonja, Sarah, Ole, Finn og Lars.
Afbud: Lise.

1. Siden sidst

Pressen omtaler det kommende kunstmuseum, og det siges at der kommer til at ske noget i 2011.
Rema1000-planerne er godkendt, og projektet buldrer derudaf.
Der er stor udvikling i Tarp/Guldager-området med nybygninger, butikker osv.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt

3. Meddelelser

Ole er blevet ringet op af borgmestersekretæren angående vores svar om besigtigelsesturen til Sædding Strand. De anbefaler at uenighederne diskuteres på mødet med økonomiudvalget i foråret. Lokalrådet accepterer denne anmodning.

4. Økonomi
Intet nyt. Vi har endnu ikke modtaget vores 2011-tilskud fra Esbjerg kommune.

5. Generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling afholdes den 17. marts kl. 19.00. Lokalrådet mødes kl. 18.00.
Lars kontakter Lise angående oplæg om biblioteket/kirken/gårdhaven til generalforsamlingen.
Der annonceres i Budstikken/Hjerting Posten. Lars og Lise er ansvarlige herfor.

6. Sundhedsprojektet

Interviews er i gang, men vi får intet at vide. Ole har tidligere kontaktet kommunen, men forsøger igen. Informationer savnes, og motivationen daler.

7. Projeker, herunder mødet med Vej&Park den 10. marts.
Finn og Lars repræsenterer lokalrådet på mødet.
Lars sender renskrevne punkter ud til bestyrelsen inden længe, og afventer eventuelle rettelser og kommentarer. Lars sørger for tilmelding til kommunen.

8. Initiativer
Byvandring: Finn har kontakt med Jørgen, men han har ikke svaret. Finn forsøger igen.

9. Mødekalender 2011

Følgende mødedatoer blev vedtaget:
Torsdag den 24. februar kl. 17.00
Torsdag den 17. marts kl. 18.00 med efterfølgende generalforsamling
Torsdag den 14. april kl. 17.00
Torsdag den 10. maj kl. 17.00
Torsdag den 16. juni kl. 17.00.

10. Eventuelt

Intet.